Sveti Nikola na Knežiji i Božićni sajam

U nedjelju, 4. prosinca održava se još jedan program CeKaTe u kvARTu.

Više

Troškovnik

Svečana dodjela nagrada 33. salon mladih.

Više

Teatar u kvARTu

monodrama Kužiš, stari moj, dokumentarni film o Budišćaku i predstava Kaj te briga što ja kajkam dramskog studija CeKaTe-a.

Više

Ivan Kožarić u Špudu

IVAN KOŽARIĆ u ŠPUD-u – 75 GODINA POSLIJE
u srijedu 16. 11. 2016. u 19 sati.
Izložba ostaje otvorena do 2. prosinca 2016.,
radnim danom od 11 do 19 sati.

Više

Kreativna terapija

Poslijediplomski specijalistički studij.

Više

HDD

objavljuje natječaj za primanje novih članova.

Više

Press Brunch

33. SALON MLADIH – TROŠKOVNIK

Više

Tijela udruge

HKKKKI je osnovan 2013. godine i strukturiran je po principu Quadruple Helixa.

Članstvo

HKKKKI obuhvaća 12 sektora kreativnih i kulturnih industrija.

Članovi

HKKKKI ima 93 članice iz gospodarstva, javne uprave, znanstveno-istraživačkog i civilnog sektora.

Statut

Statut Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija.

Mapiranje

Prvo cjelovito mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj.

Izvješće o radu

Izvješće o radu 2015. godinu.

BROJKE IZ MAPIRANJA

Milijarde kuna prihoda

%

Udjela u BDP-u RH

Tisuće ukupno zaposlenih u kreativnoj ekonomiji

%

Udjela u ukupnom broju poslovnih subjekata

Aktivnosti financirane od strane:

mingo
aik

Partneri:

hup
msu-logo-front

Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija
Adresa : Ulica grada Vukovara 78, Zagreb
Adresa za poštu : Klaićeva 72/a, Zagreb
Broj telefona : +385 (0)1 3764 422
E-mail : info@hkkkki.eu
Web adresa : www.hkkkki.eu