Hrvatsko dizajnersko društvo poziva članove i sve ostale zainteresirane autore i timove na sudjelovanje u projektu Dizajnerska početnica. Prijedloge Početnica koje će se realizirati u 2017. godini možete dostaviti do ponedjeljka 10. travnja 2017. do ponoći!

Dizajnerska početnica je program kreativnih radionica za djecu i mlade (osnovnoškolski i srednjoškolski uzrast) koje se u organizaciji Hrvatskog dizajnerskog društva kontinuirano održavaju od 2009. godine. Radionice vode natječajem odabrani profesionalni dizajneri iz svih područja djelovanja HDD-a (grafički, produkt, modni, prostorni, te dizajn novih medija), čime se pokušava dijelom nadoknaditi manjkavost hrvatskog sustava redovne nastave na području likovne kulture i vizualne pismenosti. Želja nam je da se ove godine, osim dizajnera, na natječaj jave i autori i timovi srodnih/bliskih zanimanja sa prijedlozima koji su tematski povezani s dizajnom.
Cilj radionica je upoznati djecu s osnovama dizajna i njegovom utjecaju i važnosti na svakodnevni život kroz stvarnu realizaciju jednog dizajnerskog projekta, odnosno kreativnog procesa. Radionice će se održavati u HDD galeriji subotom u prijepodnevnom terminu, u trajanju do 3 sata. Broj sudionika na svakoj radionici ograničen je na 15 polaznika. Mogu se prijaviti radionice za niže i više uzraste osnovnoškolaca, ali i za srednjoškolski uzrast. Za voditelje radionica osiguran je honorar u visini 600 kn neto (honorar se odnosi na koncipiranje i vođenje jedne radionice, neovisno o broju članova tima).

Prijava treba sadržavati sljedeće podatke:
1. Naziv radionice
2. Sažet opis radionice koji će služiti kao tekst za najavu radionice (do 500 znakova)
3. Detaljan opis radionice koji će služiti za selekciju prijava (do 1800 znakova):
4. a) ciljana dobna skupina (niži razredi osnovne škole, viši razredi osnovne škole, srednja škola),
b) okvirni troškovnik s popisom materijala potrebnog za radionicu (za 15 polaznika),
c) fotografija za najavu radionice,
d) ciljevi radionice
5. CV iz kojeg je vidljivo polje djelovanja i reference vezane uz predloženu temu radionice te kratka biografija (do 300 znakova za objavu radionice). Ukoliko je potrebno prijavnici možete priložiti dodatne materijale koji daju potpuniji uvid u prijedlog
6. Kontakt voditelja (ime i prezime, adresa, e-mail, broj mobitela)
Prijedloge mogu podnijeti autori i timovi (do 2 osobe). Svaki predlagatelj ima pravo sudjelovanja s više prijedloga. Na osnovu odabranih prijedloga formirat će se raspored Početnica za cijelu godinu s unaprijed određenim terminima. Postoji mogućnost uvrštavanja Početnica u programe drugih događanja (npr. Plan D).

Za prijavu ispunite priloženu prijavnicu i dostavite je na adresu dizajnerskapocetnica@dizajn.hr do 10. travnja 2017. do ponoći. Rezultati natječaja bit će objavljeni na dizajn.hr u roku od dva tjedna nakon završetka selektiranja. Nepotpune i zakašnjele prijave neće se uzimati u obzir. Selekcijska komisija zadržava pravo uz odabrane prijave u program uvrstiti i manji broj radionica odabranih izravnim pozivom.
Više o dosadašnjim početnicama možete pogledati na linku.