Najavljujemo izložbu KRISTINE PONGRAC pod nazivom „Mikrokrajolici-transplantacije života“ koja se u galeriji GCV (Uska 7, Varaždin) otvara u četvrtak, 13. srpnja u 19 sati.

Kristina Pongrac rođena je 1985. u Čakovcu. Završila je dizajn unutrašnje arhitekture u graditeljskoj školi Čakovec i diplomirala je primijenjenu umjetnost na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci. Članica je HDLU-a, HDLU Međimurja i ALUMNI kluba Akademije primijenjenih umjetnosti, uz još nekoliko drugih udruga koje se bave promicanjem ekologije, umjetnosti i kulture općenito te surađuje sa Udrugom ZMAG u Vukomeriću.

Osnovna tema njenih radova su struktura i međupovezanost različitih života. Uz pomoć prirodnih materijala, simbolične figuracije i interpretacije svoje ideje ostvaruje preko mozaika, objekata i instalacijama, promovirajući ekologiju i rekonekciju sa nama samima i prirodom.

Poliptih „Mikrokrajolici – Transplatacije života“ je rad kroz koji se prezentira jednu vrstu samoodrživog sustava kroz uporabu karakterističnih okvira u kojima se odvija razvoj krajolika ovisnog o obradi okvira i stakla, sadržanim biljkama, količini inicijalnog zalijevanja, izloženosti suncu i sl.