U Hrvatskoj gospodarskoj komori održana je danas 25. listopada 2017. godine izborna skupština Zajednice kreativnih i kreativnih industrija na kojoj su izabrani predsjednik i zamjenica predsjednika zajednice.
Za predsjednika Zajednice kreativnih i kulturnih industrija izabran je Tomo In der Muehlen, a za zamjenicu predsjednika Ivana Nikolić Popović.

„Recentne promjene u društvu otvorile su pitanje o promjeni koncepta stvaranja vrijednosti, a kreativne i kulturne industrije svakako mogu biti odgovor.“, istaknula je zamjenica predsjednika Zajednice kreativnih i kulturnih industrija Ivana Nikolić Popović

„Osnivanje ove zajednice je vrlo važan korak za kreativne i kulturne industrija u Hrvatskoj, jer je to svojevrsno priznanje kako ovaj sektor ima ekonomsku snagu, a ne samo da je dio kulture. Osim što je to generalno veliki korak za Kreativne i kulturne industrije ujedno je to uspjeh svih institucija koje intenzivno rade na formiranju ovog sektora, a koje su se okupile u Klasteru kreativnih i kulturnih industrija. Smatram kako je ovo izniman korak i za hrvatsko gospodarstvo općenito koje na ovaj način mijenja paradigmu i postaje suvremeno gospodarstvo primjereno europskom okruženju u kojem živimo.“ izjavio je predsjednik Zajednice Tomo In der Muehlen

Zajednica kulturnih i kreativnih industrija Hrvatske gospodarske komore osniva se radi promicanja zajedničkih interesa članica u području kulturnih i kreativnih industrija, kao i značajnije korištenje gospodarskih potencijala kroz stvaranje boljih institucionalnih i zakonskih uvjeta, te jačanje svijesti o značaju i važnosti autorskih i srodnih prava i intelektualnog vlasništva kao glavnih temelja ovih industrija.
Vijeće zajednice biti će osim predsjednika i zamjenice izabrani i predstavnici svake grane kulturne i kreativne industrije: Arhitektura, Audio-vizualna umjetnost – Film, video, Baština – muzeji, knjižnice, arhivi, Dizajn – modni dizajn, grafički dizajn, dizajn interijera, produkt dizajn, Glazba, Izvedbene umjetnosti – kazalište, balet, ples, Knjiga, nakladništvo, Mediji – TV, radio, tiskani mediji i web, Oglašavanje i tržišne komunikacije, Primijenjene umjetnosti – staklo, keramika, nakit i druge primijenjene umjetnosti i zanati, Računalne igre, novi mediji, Vizualne umjetnosti – slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, novi mediji.
Ekonomski potencijal kulturnih i kreativnih industrija istražen je u studiji Mapiranje kreativnih i kulturnih industrija u Republici Hrvatskoj koju je za Klaster izradio Ekonomski institut. Podaci pokazuju da je sektor jednako kao u EU otporniji na krizu od ostatka gospodarstva pa je tako u razdoblju od 2009. do 2013. godine, kada bruto dodana vrijednost cjelokupnog poslovnog sektora u Hrvatskoj bilježi pad od 4,7 posto, bruto dodana vrijednost poslovnog sektora kreativnih i kulturnih industrija porasla je 3,5%.

Istovremeno sektor ima povoljniju obrazovnu strukturu od drugih sektora zbog relativno većeg udjela osoba sa završenim najmanje tercijarnim stupnjem obrazovanja, veći je udio samozaposlenih osoba i mikro poduzetnika što predstavlja veliki razvojni potencijal za otvaranje novih radnih mjesta.