U srijedu, 6.prosinca s početkom u 19 sati u Galerijskom centru Varaždin (Uska7) otvara se izložba radova studenata Fakulteta Glazbe i Vizualnih Umjetnosti Sveučilišta u Pečuhu.

Izložba se otvara povodom proslave Dana Grada te u sklopu projekta „Advent u Varaždinu“, a realizirana je u suradnji sa Umjetničkom akademijom u Osijeku te Varaždinskim baroknim večerima.

Na izložbi se slikarskim i kiparskim radovima predstavlja 21 autor prema odabiru prof.Petera Somodyja, voditelja katedre za slikarstvo pri Fakultetu.

Fakultet Glazbe i Vizualnih Umjetnosti Sveučilišta u Pečuhu jedino je središte visokog i doktorskog obrazovanja u Mađarskoj koje integrira edukaciju iz glazbe, likovne i primijenjene umjetnosti. Okruženje umjetničkog i znanstvenog sveučilišta pruža jedinstvenu priliku interdisciplinarnog istraživanja i stvaranja. Pored tradicionalnih metoda koje se koriste u umjetničkom obrazovanju potiču se i medijske tehnike koje definiraju suvremeno vrijeme kao i elementi istraživanja na području glazbenih i likovnih informacijskih tehnologija.

Prepoznatljivost naše škole nije definirana nekim posebnim stilom ili trendom. Fakultet želi pružiti raznolikost vizualnih škola i mentaliteta. Ne želimo jednostavno slijediti aktualne ili trenutno uspješne umjetničke tendencije. Težište je na osobnosti, kompetenciji i rastućim vještinama studenata.