Pozivamo Vas u galeriju Šira na otvorenje skupne izložbe pod nazivom “A4 0 izdanje” u četvrtak, 21.12. 2017. u 19 h.

Izložba je ostvarena u organizaciji Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu, te u suradnji s Galerijom umjetnina u Splitu.

Autori:

Duje Matetić i Mirela Plenković (Split)
Michel Mesarić i Mia Krneta (Rijeka)
Eva Herceg i Anja Tomljenović (Zagreb)
Viktorija Križanović i Marija Škegro (Osijek)

A4 je nacionalni program koji povezuje studente likovnih akademija i povijesti umjetnosti, koncipiran u suradnji sa dosadašnjim sudionicima programa Fast Forward / Utorkom u Galeriji. Po javnom natječaju na nacionalnoj razini koji je uključivao studente sveučilišta u Osijeku, Rijeci, Splitu i Zagrebu, izabrani su parovi umjetnika i povjesničara umjetnosti u svrhu organizaciji inicijalne 0 izložbe koje predstavlja studente svih sveučilišta. Program A4 potiče suradnju budućih umjetnika i kustosa te svojim modelom odražava kontekst njihovog budućeg profesionalnog života, međuovisnosti i suradnje. Ambicija programa je i da u okvirima svog djelokruga poveže uključena sveučilišta, a sudionicima se ostavlja na izbor žele li surađivati sa polaznicima svog ili nekog drugog sveučilišta.
Sudionike 0 izdanja izabrao je žiri kojeg su uz predstavnika Galerije umjetnina činili sudionici programa Fast Forward / Utorkom u galeriji, umjetnici: Silva Abramović, Anita Miloš, Luka Radica, Darko Škrobonja.
Zahvaljujemo se mentorima i suradnicima sveučilišnim profesorima: Ingeborg Fullep, Nataši Šegota Lah, Igoru Eškinja, Tomislavu Buntaku, Lovorki Bilandžić Magaš, Viktoru Popoviću, Ivani Meštrov, Vladimiru Frelihu i Mariju Čaušiću.