Salonu Galić, Marmontova ul. 3, 21000, Split,
utorak 6. ožujka u 19 sati

Novi ciklus radova Dragana Šijačkog mogli bismo okarakterizirati kao geometrijsku apstrakciju koja to zapravo i nije. Slikarstvo čistih monokromatskih platna kvadratnog ili pravokutnog oblika autor obogaćuje intervencijama ispod platna. Žičane strukture napinju platno i oblikuju prostorne linije i istake čime se plošni geometrijski oblici transformiraju u trodimenzionalne slike.
Svaki rad može biti samostalan ili dio veće kompozicije.

Više