16. ožujka 2018.
17 – 18 sati
Međunarodni sajam turizma Place2go
Arena Zagreb, Ulica Vice Vukova 8,

Nacionalna i sveučilišna knjižnica u Zagrebu poziva vas na panel raspravu na temu Pozdrav iz Hrvatske – kulturna baština kao turistički proizvod i promociju mobilne aplikacije Pozdrav iz Zagreba koji će se održati u petak 16. ožujka u 17 sati u Areni Zagreb (Ulica Vice Vukova 8) u okviru Međunarodnog sajma turizma Place2go.

U panel raspravi će sudjelovati stručnjakinje iz područja kulture, kulturnog turizma i kreativne industrije, dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić znanstvena savjetnica na Institutu za razvoj i međunarodne odnose, dr. sc. Sofija Klarin Zadravec, knjižničarska savjetnica u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice Zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu, Dragana Lucija Ratković Aydemir, osnivačica tvrtke Muze za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu, Ivana Nikolić Popović, predsjednica Hrvatskog klastera konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija, mr. sc. Vlasta Klarić, viša predavačica na Međunarodnom sveučilištu Libertas i dr. sc. Andrea Pisac, antropologinja, poznata spisateljica i blogerica (Zagreb Honestly). Panel raspravu će moderirati mr. sc. Davorka Pšenica, knjižničarska savjetnica u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu.

Diskusiji će prethoditi promocija mobilne aplikacije Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu Pozdrav iz Zagreba lansirane krajem 2017. godine. Mobilnu aplikaciju predstavit će jedna od njezinih autorica, Dragana Koljenik iz Hrvatskog zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu.

Tema: stanje kulturnog turizma s naglaskom na mogućnosti i daljnje poticanje kako turističke valorizacije kulturne baštine, tako i daljnjeg razvoja kulturno-turističke ponude, uključivanja kulturnih sadržaja u turistički sektor, kreativni turizam, korištenja znanja kulturnih djelatnika u turističkoj interpretaciji, promociji i prezentaciji kulturnih resursa te kreiranja inovativnih kulturno-turističkih proizvoda s naglaskom na digitalne proizvode.

SUDIONICE:
Dr. sc. Daniela Angelina Jelinčić
Daniela Angelina Jelinčić magistrirala je (2000.) i doktorirala (2004.) na Filozofskom fakultetu u Zagrebu na teme vezane uz kulturni turizam. Kao znanstvena savjetnica radi u Odjelu za kulturu i komunikacije Instituta za razvoj i međunarodne odnose. Njen istraživački interes fokusiran je na kulturni turizam, kulturne/kreativne industrije, ekonomiju doživljajan kulturnu politiku, kreativnost/inovativnost, ekonomiju kulture, društvene inovacije i inovacije u kulturi. Predaje kolegije vezane uz kulturni turizam, upravljanje kulturnim dobrima, kreativne industrije, ekonomiju kulture na Sveučilištu u Dubrovniku, Sveučilištu u Zagrebu, Visokoj poslovnoj školi Zagreb, Poslovnom učilištu Experta i Prvoj visokoj komunikacijskoj školi Edward Bernays. Povremeno predaje i na Institute for Social and European Studies – UNESCO Chair in Cultural Heritage Management and Sustainability u Mađarskoj. Ekspert je Vijeća Europe za kulturni turizam, konzultant u kulturno-turističkim projektima te član tima Mreže Culturelink. Autorica je i urednica nekoliko knjiga, a za knjigu Abeceda kulturnog turizma 2010. godine dobila je Nagradu Grada Zagreba.

Dragana Lucija Ratković Aydemir, Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu
Dragana Lucija Ratković Aydemir je povjesničarka umjetnosti s europskom diplomom za upravljanje projektima u kulturi (kulturni menadžment) i osnivačica tvrtke Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu. Spajajući znanja iz područja zaštite kulturnih dobara i muzeologije, interpretacije kulture i prirode, kulturnih politika i kulturnog turizma s vještinama kulturnog i baštinskog menadžmenta, djeluje kao stručna suradnica i konzultantica javnom sektoru, lokalnim zajednicama, umjetničkim, kulturnim i turističkim institucijama, kao i nevladinim udrugama. Podrška je u procesima kvalitetnog planiranja i profesionalnog upravljanja raznovrsnim projektima, posebice prepoznavanju i komuniciranju identiteta destinacija i mikrodestinacija u Hrvatskoj, temeljenih na interpretaciji i prezentaciji kulturne i prirodne baštine u europskom kontekstu. Sudjelovala je u osmišljavanju i realizaciji brojnih nagrađenih projekata u području kulturnog turizma poput Ekomuzeja batana iz Rovinja i Ivanine kuće bajke u Ogulinu. Nacionalna je koordinatorica udruge za interpretaciju baštine Interpret Europe i potpredsjednica Hrvatske udruge za interpretaciju baštine Interpretirajmo Hrvatsku.
Ivana Nikolić Popović, Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija
Ivana Nikolić Popović je akademska slikarica i konzultantica za brending i komunikacije. Osnivačica i direktorica je tvrtke Brendsfera, predsjednica udruge Mreža za razvoj i kreativnost – MRAK, zamjenica predsjednika Zajednice kreativnih i kulturnih industrija pri HGK i predsjednica Hrvatskog klastera kreativnih i kulturnih industrija. Kao predavačica je deset godina predavala na Tekstilno-tehnološkom fakultetu na kolegiju Prezentacijski praktikum i četiri godine na kolegiju Modna ilustracija, a 2017. izabrana je kao vanjski suradnik Akademije likovnih umjetnosti na interdisciplinarnom kolegiju Kreativni laboratorij. Autorica je i voditeljica mnogih društveno angažiranih i kulturno-umjetničkih projekata od kojih su neki recentniji Kreativni gradovi Hrvatske, Projekt Ilica, Mjesec kreativnih i kulturnih industrija, Dani kreativnosti i inovativnosti, Nagrada za kreativnost i inovativnost.

Dr. sc. Andrea Pisac
Andrea Pisac je antropologinja, nagrađivana spisateljica i blogerica. Diplomirala je kroatistiku i anglistiku na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Doktorirala je antropologiju na Goldsmiths Collegeu u Londonu. Radila je u engleskom PEN-u kao direktorica programa Writers in Translation, čiji cilj je promocija stranih književnosti na engleski jezik. U Hrvatskoj je pokrenula popularan i nagrađivani blog Zagreb Honestly na kojem piše o kulturalnom turizmu u Hrvatskoj za stranu publiku. Ima redovnu putopisnu kolumnu u prestižnom američkom časopisu The Paste Magazine.

Dr. sc. Sofija Klarin Zadravec
Sofija Klarin Zadravec doktorica je informacijskih znanosti u području organizacije informacija digitalnih knjižnica. Zaposlena je kao knjižničarska savjetnica u Centru za razvoj Hrvatske digitalne knjižnice Hrvatskoga zavoda za knjižničarstvo Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebu. Koordinira program i projekte digitalizacije građe NSK. Uz izgradnju sustava i portala digitalne knjižnice NSK (http://digitalna.nsk.hr), pokrenula je izradu virtualnih izložbi NSK kao oblika povezivanja i predstavljanja digitalnih sadržaja. Suautorica je mobilne aplikacije Pozdrav iz Zagreba kojom se povezuje baština i turizam. Izlagala je na domaćim i inozemnim skupovima te objavila veći broj radova.

Mr. sc. Vlasta Klarić magistar je društvenih znanosti iz područja informacijskih znanosti, sa specijalizacijom u kulturnom turizmu na Bolonjskom sveučilištu za JJR, povjesničarka umjetnosti i profesorica engleskog jezika. Osnivačica je kolegija kulturnog turizma na Filozofskom fakultetu, kao i kolegija Povijesno kulturno naslijeđe i turizam na Međunarodnom sveučilištu Libertas sa znanstvenim zvanjem istraživača i višeg predavača. U svom dosadašnjem radu intenzivno se bavila razvojem i promidžbom kulturnog turizma na nacionalnoj i međunarodnoj razini. Sudjelovala je u realizaciji i vođenju EU projekata razvoja i certifikacije kulturnih ruta te ujedno bila i ekspertni član Savjetodavnog tijela za održivi turizam i baštinu UNWTO-a. Održala je brojna stručna izlaganja na međunarodnim i domaćim konferencijama. Objavljivala je radove na engleskom i hrvatskom jeziku kao i nekoliko priručnika iz područja marketinga i turističkih korisnika. Predsjednica je Nacionalnog partnerstva za kulturni turizam, osnivačica je Sekcije kulturnog turizma pri Hrvatskom muzejskom društvu, te inicijatorica Zajednice kulturnog turizma u HGK, članica više udruženja ICOM-a, HMD-a, IEC Processus Montanusa, Udruge Interpretirajmo Hrvatsku. Kao glavna tajnica UNPAH-a provela do sada tri edukacijska projekta okrenuta destinacijskom menadžmentu, promociji i afirmaciji kulturnog, kreativnog te ostalih posebnih oblika turizma.

Mr.sc. Davorka Pšenica
Davorka Pšenica je knjižničarska savjetnica, zaposlena u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu. Diplomirala je na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu i magistrirala u području Informacijskih znanosti. Postavila je temelje korporativnim komunikacijama u NSK, a 2010. pokreće i danas je glavna urednica časopisa Glas@NSK. Urednica je više glasila, zbornika i kataloga izložbi i aktivno sudjeluje na brojnim stručnim i znanstvenim skupovima. Objavljuje radove u časopisima i zbornicima iz područja knjižničarstva, kulturne baštine i komunikacijskih znanosti. Suradnica je na projektu Poslovne knjižnice u funkciji podrške razvoja malog i srednjeg poduzetništva. Osnovala je i vodila radionicu Promicanje kulturnog turizma u okviru Seminara AKM. Predavačica je pri CSSU-u, članica Komisije za javno zagovaranje te predsjednica Komisije za slobodan pristup informacijama i slobodu izražavanja Hrvatskoga knjižničarskog društva. Članica je IFLA/FAIFE – međunarodnog savjetodavnog tijela IFLA-e, vodećeg svjetskog saveza knjižničarskih udruženja. Dobitnica je Kukuljevićeve povelje koju joj je 2016., u znak priznanja za zasluge na unapređenju knjižničarske struke u Hrvatskoj, dodijelilo Hrvatsko knjižničarsko društvo.