U četvrtak 13. travnja u 19h u Oris Kući arhitekture otvara se izložba umjetnika Zlatka Kopljara pod nazivom K21 Random Empty. K21 Random Empty ima dvije sastavnice – jedan film (digitalni video) i dva misteriozna objekta sazdana od posebno dizajniranih modularnih...

read more