PREDSJEDNIK

Ivana Nikolić Popović
Mreža za razvoj i kreativnost

DOPREDSJEDNIK

Aleksandar Battista Ilić
Akademija likovnih umjetnosti

2 PREDSTAVNIKA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA

Mladen Orešić
Studij Dizajna

Daniela Angelina Jelinčić
IRMO

4 PREDSTAVNIKA PRIVATNOG SEKTORA ILI POSLOVNIH SEKTORA

Neven Dubravčić
Nukleus kreativna agencija

Igor A. Nola
MP – FILMSKA PRODUKCIJA d.o.o.

Josip Borak
Tehnološki park Varaždin

Mirjana Mia Pećina
Lot28 Studio

3 PREDSTAVNIKA PROFESIONALNIH UDRUGA I STRUKOVNIH UDRUGA

Nenad Marčec
HDS ZAMP

Ivana Bakal
ULUPUH-Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti

Bojan Bilić
UHA

2 PREDSTAVNIKA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Ana Magdić
Grad Zagreb

Dinka Pavelić
Zagrebački holding d.o.o.