Na natjecanju za mlade kreativce do 30 godina Grand Prix nagradu su osvojile Tea Silvia Vlahović i Sanja Planinić iz agencije Bruketa & Žinić OM za rad “Rana ptičica”.
Natjecatelji su kreirali kampanje za UNICEF-ov program podrške predškolskom odgoju i obrazovanju u Hrvatskoj