Održana je uspješna radionica na temu Kako formirati i napisati projekt za EU fondove u organizaciji Hrvatskog klastera kreativnih i kulturnih industrija, Hamag Bicro, Enterprise europe network i Europske komisije.

Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija uspješno je održao drugu radionicu koja je polaznicima dala informacije o uspostavi sustava za financiranje projekata kroz Europske strukturne i investicijske fondove i programe Europske unije, a posebice one namijenjene kulturnom i kreativnom sektoru. Cilj je radionice na jednostavan način objasniti pozadinu i razloge uspostave instrumenata financiranja projekata europskim sredstvima te kroz praktičan primjer dviju različitih prijavnica objasniti logiku nastajanja ideje zatim njenog koncipiranja te u konačnici pisanja samog projekta kao zadnjeg i zapravo najlakšeg koraka u čitavom procesu.

Ključ uspješnog projekta prije svega je definiranje realnih potreba prijavitelja te (su)dionika i partnera s kojima će zadane potrebe i cilj ostvariti te sve to jasno i koncizno uskladiti u okvir mogućnosti koji pruža europski natječaj. Stoga je u prvom dijelu radionice voditeljica radionice Edita Galinec je predstavila sve dostupne fondove, njihove sustave funkcioniranja, mogućnosti i dostupnost za pojedine institucije, nakon čega su pristupili radnom dijelu kroz rad na praktičnim uputama za formiranje ideja, i popunjavanje prijavnica, tone of voice za pojedine natječaje i potrebne dokumentacije.

U drugom dijelu radionice timovi su pristupili formiranju ideja i samostalnom popunjavanju prijavnice.

Sljedeća radionica će se baviti temom Brendinga i kako zadržati fokus, a održat će se na istoj lokaciji 7/12/2017 s početkom u 10 sati.

I u ovoj sezoni radionica partner je – Hrvatska agencija za malo gospodarstvo inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), koja putem Europske poduzetničke mreže (EEN) financira dolazak predavača.