Izložba „Stvari“ koja će se održati u MSU galeriji od 26. siječnja do 18. veljače 2018. predstavit će nove radove rovinjskog umjetnika Aleksandra Garbina.

Aleksandar Garbin prisutan je na hrvatskoj umjetničkoj sceni gotovo tri desetljeća istražujući mogućnosti izraza u području postmodernističkih praksi. Javlja se koncem osamdesetih godina radovima kartografske provenijencije uvodeći pojmove i postupke koje sustavno propituje u svom radu. Poseže za predmetima svakodnevice, preuzima ih, kombinira i preslaguje. Postavlja pitanja o značenju stvari neobičnim udruživanjima i ironijskim pomacima. Ometa svojim postupcima konvencionalan način opažanja, dovodi u pitanje integritet predmeta i relativizira njihove odnose i naše znanje. Procesom rada ne opterećuje unaprijed postavljene okvire te time omogućuje neprestane prelaske iz konteksta u kontekst oslanjajući se tek u manjem dijelu na preklapanja značenja, a u većem na osobne asocijativne nizove. Uz tako relativizirane međuodnose često je prisutan moment humora i igre, (auto)ironije i samokritičnosti. Polazi od jednostavne pretpostavke da red počinjemo uvažavati tek onda kada funkcionalnost stvari biva dovedena u pitanje.

Garbinove serije radova su povezane. Nastaju proizlazeći i nadovezujući se jedna na drugu, ne držeći se pri tome nužno datumom nastanka. Nizovi nazvani Teritoriji, Površine, Međuprostori, Disfunkcije, Produženja… čine neprekinut slijed međuodnosa i prožimanja premreženih vremenom i prostorom. U zadnje vrijeme bavi se procesom izmjene reda veličine stvari. Predmeti svakodnevice bivaju produljeni ili skraćeni gubeći svoju prvobitno određenu funkciju. Mogu se promatrati kao disfunkcionalni, ali isto tako i kao funkcionalni, ali unutar nekog drugog, šireg, ludičkog konteksta. Relativizirajući odnose, a time i smisao, gledatelju se ostavlja na iščitavanje da sam shvati ili zaključi o čemu je riječ, jer odgonetnuti zagonetku obično znači razumjeti autorovu metaforu, odnosno pronaći ključ gledanja.

Aleksandar Garbin rođen je 1955. godine u Rovinju. Diplomirao 1988. godine kiparstvo na Akademiji likovnih umjetnosti Brera u Milanu. Izlaže od kraja osamdesetih godina na samostalnim i skupnim izložbama. Dobitnik je više nagrada i priznanja za svoj rad. Živi i radi u Rovinju.

Kustosica izložbe: Ivana Kancir

Izložba je otvorena do 18. 2. 2018.

Realizacija izložbe i tisak kataloga omogućeni su sredstvima Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport Grada Zagreba i Ministarstva kulture Republike Hrvatske.