Muzej suvremene umjetnosti, Zagreb
28. ožujka do 2. svibnja 2018.
Ana Sladetić rođena je 1985. u Vukovaru. Diplomirala je 2009. na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu, gdje je i doktorirala 2016. Sudjelovala je na preko 105 grupnih, te 11 samostalnih izložbi u Europi i inozemstvu. Primila je više nagrada za svoj rad, a najznačajnije su: Ex Aequo 25. slavonski bijenale, Muzej likovnih umjetnosti, Osijek, 2016.; Prva nagrada Celebrate Originality, Adidas u suradnji sa Muzejem za uličnu umjetnost, Zagreb, 2010.; GRAND PRIX 30. salon mladih, HDLU, Zagreb, 2009. Održala je više javnih predavanja i radionica u suradnji sa domaćim i stranim kulturnim, muzejskim i galerijskim institucijama. Boravila je na umjetničkim rezidencijama u Njemačkoj, Belgiji, Francuskoj, Finskoj i Sjedinjenim Američkim Državama. Od 2011. je asistentica, a od 2017. docentica na Umjetničkoj akademiji Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.

Više na linku.