Temeljem članka 9. Statuta HDLU Zagreb raspisuje trajni natječaj za upis Počasnih članova u HDLU Zagreb. Počasnim članom mogu postati državljani Republike Hrvatske i stranci, koji su svojim djelovanjem posebno pridonijeli razvoju i afirmaciji Udruge. Odluku o Počasnom članstvu donose predsjednik, dopredsjednik i tajnik udruge.

HDLU Zagreb želi proširiti svoje razvojne kapacitete i ljudske resurse sa Počasnim članovima, koji su zainteresirani da na različite načine pomognu u razvoju udruge i time podrže ciljeve i djelatnosti HDLU Zagreb. Zanima nas i proširivanje kulturnih suradnji likovnih umjetnika sa ljudima iz drugih profesija, koji cijene i žele podržati razvoj hrvatske likovne umjetnosti. U tom smislu su nam dobro došli npr. novinari, izdavači i pisci, koji bi željeli surađivati sa našim likovnim umjetnicima i traže kvalitetne ilustratore ili dizajnere. Dobro došli su nam i galeristi, koji su također zainteresirani za suradnju sa članovima naše udruge, kao i vlasnici različitih javnih prostora, u kojima bi željeli priređivati izložbe, kreativne radionice, tečajeve i ostale kulturne sadržaje članova HDLU Zagreb.

U našoj udruzi, zbog želje za afirmacijom hrvatskih likovnih umjetnika na stranim tržištima, potrebni su nam i dobri govornici i prevodioci stranih jezika koji nam se također mogu javiti kao Počasni članovi, te nam je nadasve bitno da proširimo svoje strukovne kapacitete sa ljudima, koji bi se željeli angažirati u osmišljavanju i provođenju kulturnih projekata članova HDLU Zagreb i na tom planu stjecati brojna iskustva, vještine i strukovnu edukaciju.

U idealnom cilju, željeli bismo osposobiti buduće likovne agente, koji bi u suradnji sa članovima naše udruge osmišljavali različite strukovne strategije, vezane uz transformaciju usko specijaliziranih tradicionalnih umjetničkih disciplina prema kompleksnijim, modernim kreativnim industrijama, unutar kojih bi se našle nove prilike za rad i strukovnu afirmaciju hrvatskih likovnih umjetnika. HDLU Zagreb ima ambicije da početkom slijedeće godine postane prva likovna udruga u Hrvatskoj, koja bi djelovala i kao neka likovna ‘agencija’ za promociju i afirmaciju umjetnika na tržištu, a za to su nam potrebni ljudi sa različitim znanjima i vještinama, također i ljudi radoznalog duha i željni stjecanja novih znanja, jednako kao i oni ljudi koji imaju brojne ideje za kulturne projekte i međusektorske suradnje u kulturi.

U našoj udruzi veliku pažnju pridajemo cjeloživotnoj edukaciji, i likovnih umjetnika i njihovih obitelji i suradnika iz drugih profesija, težimo slobodnom protoku i razmjeni različitih znanja, kao i među-generacijskoj suradnji. Želimo okupiti aktivne članove i sudionike hrvatske kulturne scene, pri čemu nam nije bitna kvantiteta u broju članova, nego nam je bitna kvaliteta u aktivnostima, idejama i inicijativama naših članova. Također jako puno polažemo na neke univerzalne vrijednosti, kao što je Solidarnost između likovnih i svih ostalih umjetnika i djelatnika u kulturi, za koju smatramo da se nije u dovoljnoj mjeri razvijala u do sad postojećim domaćim strukovnim udrugama u kulturi. No HDLU Zagreb smatra da danas veliki broj pripadnika slobodnih umjetničkih, kulturnih i kreativnih profesija radi u teškim i prekarnim uvjetima na tržištu koje nije dovoljno regulirano, i upravo stoga je Solidarnost glavna vrijednost, koju bi svi kreativci morali sustavno razvijati i promicati u zaštiti svojih radnih i socijalnih prava.

Više na linku.