Projekt “Digitalno povezivanje kulture i audiovizualnih sadržaja” poziva na dostavu prijedloga koji promoviraju nove oblike stvaranja različitih kulturnih i kreativnih sektora, uključujući audiovizualne i nove tehnologije poput virtualne stvarnosti te promoviraju inovativne međusektorske pristupe i alate koji olakšavaju pristup, distribuciju, promociju i / ili unovčavanje kulture i kreativnosti, uključujući kulturnu baštinu. Svaki projekt mora uključivati upotrebu audiovizualnih i novih digitalnih tehnologija koje će se primjenjivati u barem jednom od sljedećih područja: izdavaštvo, muzeji, izvedbene umjetnosti, kulturna baština. Poziv za dostavu projekata otvoren je do 14. svibnja 2020. godine.
Više o projektu i detaljima za prijavu pročitajte na linku.