Predstavljanje knjige Onkraj pozornice održat će se u Zagrebačkom kazalištu mladih, u utorak 4. veljače 2020. u 18 sati. O knjizi će govoriti Natka Badurina i Tomislav Brlek. Urednik izdanja je Josip Pandurić, a moderator Srđan Sandić.

Više o knjizi:

Knjiga Onkraj pozornice (Disput, 2019.) obuhvaća analitičke studije proznih, dramskih i filmskih ostvarenja hrvatskih i stranih autora, pri čemu se koristi inovativna i interdisciplinarna metodologija. Neka su poglavlja ranije objavljena u časopisima ili zbornicima te ovdje proširena, a neka su izvorno pisana za ovu priliku; u svakom slučaju, njihovo objedinjavanje u knjižnom obliku daje svim poglavljima nov kontekst i novo značenje, te stvara koherentnu i inovativnu znanstvenu knjigu o književnosti, teatru i filmu.
Radi se o djelu prekretničkom podjednako u tumačenju i aktualizaciji klasika poput Držića, Krleže, Begovića, Molièrea i Joycea, kao i u razumijevanju društvene suvremenosti kroz raspravu o recentnim kazališnim i filmskim adaptacijama.
Djelo je podijeljeno u pet dijelova koji parafraziraju klasičnu petočinsku dramsku strukturu. Tri središnja “čina” posvećena su novim čitanjima Krleže, analizama kazališnih i filmskih adaptacija književnih djela i filmskih biografija, te prepletanjima proze i kazališta. “Prolog” se pak bavi teorijskim pitanjima o odnosu dramskog i pripovjednog modusa, a “epilog” fenomenom glume i teškoćom njezinog zaustavljanja, opisivanja u jeziku.
Podvrgavajući pomnom promišljanju prividno posve nesumjerljive primjere, od filmskih adaptacija romana do primjenjivosti naratološke aparature na dramu, od teorije izvedbenih praksi teorijskih promišljanja izvedbe do problema predstavljačke i kazivačke konceptualizacije koncepata predstavljanja i kazivanja, autorica ukazuje ne samo da je riječ o međusobno povezanim, pa i srodnim problemima, nego i da je za njihovo razumijevanje iznimno korisno da ih se proučava usporedno.

O autorici:
Lada Čale Feldman (r. 1963. u Zagrebu) redovita je profesorica i predstojnica Katedre za teatrologiju i dramatologiju Odsjeka za komparativnu književnost Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Piše znanstvene radove koje objavljuje u zemlji i inozemstvu, izlaže na hrvatskim i međunarodnim skupovima s temama na presjecištu teatrologije, antropologije, književne teorije i feminističke kritike, autorica je prikaza knjiga i kazališnih kritika, a povremeno i prevoditeljica. Dobitnica je triju nagrada, od kojih je jedna međunarodna. Osim što je urednica i suurednica nekoliko zbornika, od kojih dva na engleskom jeziku, autorica je i koautorica knjiga Teatar u teatru u hrvatskom teatru, Zagreb: Naklada MD i Matica hrvatska, 1997; Euridikini osvrti, o rodnim izvedbama u teoriji, folkloru, književnosti i kazalištu, Zagreb: Naklada MD i Centar za ženske studije, 2001; Femina ludens, Zagreb: Disput, 2005; U kanonu, studije o dvojništvu, Zagreb: Disput, 2008. (s Moranom Čale); Uvod u feminističku kritiku, Zagreb: Leykam International, 2012. (s Anom Tomljenović) te U san nije vjerovati, Zagreb: Disput, 2012.

Više pronađite na linku.