Zaklada “Kultura nova” je na službenim mrežnim stranicama objavila Javni poziv na predlaganje projekata u okviru Programa podrške 2020 s rokom prijave 19. 3. 2020.
Podrška putem ovog Javnog poziva na predlaganje projekata u Programskom području 2: Osmišljavanje i priprema novih programa/projekata ostvaruje se u sljedeće dvije kategorije:
a) osmišljavanje međunarodnih suradničkih projekata do 15.000 kn
b) putovanje u inozemstvo radi selekcije programa do 15.000 kn
Bespovratna sredstva mogu biti dodijeljena organizacijama civilnog društva (udrugama i umjetničkim organizacijama) koje djeluju na području suvremene kulture i umjetnosti za projekte koji se provode u razdoblju od 1. 7. 2020. do 31. 12. 2020., a kojima nije dodijeljena podrška u okviru Programa podrške 2019 s rokom prijave 3. 9. 2019. u Programskom području 2. Indikativni proračun za ovaj Javni poziv iznosi 150.000 kn. Pitanja o Javnom pozivu mogu se postavljati isključivo na e-adresu: podrska@kulturanova.hr u razdoblju od 3. 2. 2020. do 12. 3. 2020.
Svi podaci o Javnom pozivu (upute, pravila, uvjeti i kriteriji) nalaze se u Vodiču za prijavu koji je objavljen na mrežnim stranicama Zaklade, gdje je dostupna cjelokupna dokumentacija ovog Javnog poziva, uključujući e-prijavnice kao i ogledne primjerke prijavnica. Prijave na Javni poziv podnose se isključivo u elektroničkom obliku, a rok za podnošenje prijava je 19. 3. 2020. godine, 16 h.
Više o pozivu saznajte na linku.