Hrvatsko društvo likovnih umjetnika u suradnji s Ministarstvom hrvatskih branitelja provodi međunarodni natječaj iz područja vizualnih umjetnosti Žrtva Vukovara 1991.
Cilj međunarodnog natječaja vizualnih umjetnosti Žrtva Vukovara 1991. je da polazeći od kulture sjećanja i simbolike ratnog stradanja Vukovara otvori dijalog sa suvremenom umjetničkom praksom i generira umjetnička djela koja će ostati upisana u kolektivno sjećanje.

Natječajem se biraju četiri nova umjetnička djela (koja dosad nisu predstavljena u javnosti) za izlaganje na izložbi u lipnju 2020. u Zagrebu prigodom predsjedanja Republike Hrvatske Europskom Unijom, a nakon toga do kraja 2020. u Muzeju Grada Vukovara. Svaki od odabranih autora primit će autorsku naknadu u iznosu od 60.000 kn bruto. Svim autorima bit će osiguran povratni transport radova, osiguranje te noćenje i putni troškovi za sudjelovanje na izložbama.

Natječaj je otvoren za profesionalne umjetnike koji su državljani zemalja članica EU, a koji djeluju u području vizualnih umjetnosti. Umjetnici mogu nastupati samostalno, u tandemu ili u umjetničkom kolektivu. Rok za prijavu je 9.4.2020.

Radove će birati stručno povjerenstvo u sastavu: akademik Tonko Maroević, Branko Franceschi, povjesničar umjetnosti, Kristijan Milić, filmski redatelj, red.prof.art Božica Dea Matasić, izv.prof.art  Tomislav Buntak, dr.sc.pov Ana Holjevac Tuković, Mirela Buterin, dipl.iur.

Više o natječaju pronađite na linku.