Zaklada “Kultura nova” objavila je na službenim mrežnim stranicama Javni poziv na iskaz interesa za članove Povjerenstva za procjenu kvalitete prijava na javne pozive Zaklade “Kultura nova”.
Rok za podnošenje prijava je 9. travnja 2020. godine.

Za članove Povjerenstva mogu se prijaviti osobe upućene u djelovanje organizacija civilnog društva u Republici Hrvatskoj i/ili osobe koje imaju najmanje tri godine relevantnog stručnog iskustva u kulturi što se dokazuje podacima navedenim u e-prijavnici. Prednost u odabiru imat će osobe koje u prijavi dokažu da su upoznate s djelovanjem organizacija civilnog društva na području suvremene kulture i umjetnosti.

Prijava na Javni poziv podnosi se isključivo putem ispunjene e-prijavnice koja se nalazi na mrežnim stranicama Zaklade “Kultura nova”. Zaklada će sve prijave pristigle na ovaj Javni poziv čuvati u svojoj evidenciji nezavisnih stručnjaka za procjenu kvalitete prijava najmanje tri godine od dana raspisivanja ovog Javnog poziva te u tom razdoblju može pozvati bilo kojega prijavljenog kandidata, a koji ispunjava tražene uvjete, radi njegova imenovanja za člana Povjerenstva.

Više o Javnom pozivu možete pronaći ovdje.