Hrvatski sabor kulture u suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem Hrvatski dom Petrinja organizira jednodnevni seminar za voditelje i plesače plesnih skupina, grupa i ansambala pod nazivom “Suvremene plesne tehnike” koji će biti održan 4. travnja 2020. u Petrinji, u Ul. Matije Gupca 2 (Pučko otvoreno učilište Hrvatski dom Petrinja).

Voditeljica seminara je Martina Terzić, univ. bacc. educ. art., a program će biti realiziran u trajanju od 11 do 17 sati.
Više detalja i prijavnicu pronađite na web stranici www.hrsk.hr.