Zaklada “Kultura nova” objavila je video materijale predavanja, panela i razgovora sa seminara “The Age of Cultural Participation: Democratic Roles and Consequences” koji se od 7. do 8. studenoga 2019. održao u Novinarskom domu u Zagrebu.

Seminar je realiziran kao dio serije seminara posvećenih temi sudjelovanja koje je Zaklada organizirala u suradnji s partnerima Cultural participation network i Centre for Cultural Policy Sveučilišta u Leedsu te danskom istraživačkom mrežom Take Part Sveučilišta u Aarhusu.

Seminar u Zagrebu obuhvatio je teme vezane uz ograničenja i paradokse koji proizlaze iz sudjelovanja, kao i perspektive s kojima se kulturne i umjetničke prakse te kulturne politike suočavaju u kontekstu “demokratizacije” demokracije.

Video snimke s imenima govornika i sažecima sesija dostupni su na Zakladinom You Tube kanalu, a možete im pristupiti ovdje.