HRVATSKO DRUŠTVO LIKOVNIH UMJETNIKA raspisuje NATJEČAJ ZA PROGRAME IZLAGANJA U 2021. GODINI za program Galerije Bačva, Galerije Prsten, Galerije PM i Galerije Karas.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju likovni umjetnici i stručnjaci s područja likovnih umjetnosti.

PRIJAVE MOGU UKLJUČIVATI:
izložbe;
edukativne programe;
programe međunarodne, međuinstitucionalne i regionalne suradnje.

PRIJAVE SE PODNOSE ISPUNJAVANJEM PRIJAVNICE UZ DOSTAVU OBAVEZNIH PRILOGA. Sve polja u prijavnici označena sa * su obavezna za ispuniti. Prijavnica koja nije u cijelosti ispunjena ili ne sadrži obavezne priloge neće se razmatrati.

OBAVEZNI PRILOZI UZ PRIJAVNICU:

 1. ogledni materijal rada/izložbe/projekta:
 • fotografije/skice rada u JPG formatu, max. 700kb po fotografiji
 • video u DVD PAL ili mp4 formatu (ako je primjenjivo)
 • zvučni zapis u mp3 formatu (ako je primjenjivo) i sl.

dostavite što više oglednog materijala zbog boljeg uvida u projekt

 1. životopis prema Formularu za CV (skinite ga OVDJE, ispunite i uploadajte u on-line prijavnicu)
 • životopis predlagatelja/ice projekta
 • životopis umjetnika/ice(a) (ako je različito od predlagatelja/ice)
 1. skice postava
 • prema tlocrtu galerije (ako je primjenjivo)
 1. za međunarodne projekte/suradnje:
 • popis država i institucija uključenih u projekt
 • potvrda o suradnji s inozemnim institucijama

PODNOŠENJE PRIJAVE:
Način prijave
Prijave se dostavljaju isključivo putem ispunjavanja e-prijavnice.

Rok prijave
30.6.2020., 23:59
Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.

Kontakt za sva pitanja vezana uz galerije i/ili prijavnicu (pon – pet, 10.00 – 15.30):

 • Galerija Prsten i Galerija PM: Martina Miholić, hdlu@gmail.com, 0997326127
 • Galerija Bačva i Galerija Karas: Nika Šimičić, hdlu@gmail.com, 0989828989
 • Za međunarodne i/ili edukativne projekte: Miran Jurić, juric@hdlu.hr

PRIJAVNICE KOJE NE SADRŽE ISPUNJENA OBAVEZNA POLJA ILI   NEMAJU OBAVEZNE PRILOGE, NEĆE SE RAZMATRATI.

KOMUNIKACIJA:
HDLU tijekom procesa razmatranja projekta, apliciranja za sredstva i konačne potvrde odnosno dogovora oko realizacije projekta komunicira isključivo s prijaviteljem/icom projekta prema kontakt podatcima navedenim u prijavnici.

PRAVO KORIŠTENJA MATERIJALA:
HDLU pridržava prava korištenja predanih materijala u svrhu promidžbe izložbenog programa galerija u svim medijima, katalozima, pozivnicama, web stranici i sl.

POTVRDA O PRIMITKU PRIJAVE
Ukoliko u roku od 2 radna dana od slanja prijave s e-maila galerije.hdlu@gmail.com na dobijete potvrdu o zaprimanju, molimo kontaktirajte nas.