Hrvatski sabor kulture uz financijsku potporu Ministarstva kulture nastavlja s organizacijom online seminara i radionica. Ciklus online folklornih seminara nastavljamo s temom iz područja dječjeg folklornog stvaralaštva. „Metodička obrada sadržaja iz područja tradicijske kulture za rad u dječjim folklornim grupama“ je online seminar namijenjen folklornim voditeljima, koreografima i svima onima koji rade s djecom.

Prijave su otvorene za sve zainteresirane do 25. 6. 2020.

Realizacija online seminara je podijeljena u 3 dijela tj. online seminar se odvija tijekom 3 dana (26. – 28. 6. 2020.). Online seminar započinje u petak, 26. 6. 2020. u 18.00 sati, a naredna dva dana u 10.00 sati. Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi Krešimir Plantak Večerin, mag. praesc. educ i moderatorica online seminara Valentina Dačnik, stručna suradnica HSK-a.

Sudionici online seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a on obuhvaća predavanje voditelja, video snimke i prezentaciju, samostalan rad svakog polaznika – zadatak, analizu riješenih zadataka te konzultacije – pitanja i odgovori.  Cilj je voditelje dječjih folklornih grupa uputiti u osnovne teorijske postavke iz područja tradicijske kulture i metodičke primjene sadržaja koji iz toga proizlaze.

Ishod: Voditelji će razumjeti definirane pojmove i moći će ih prepoznati (tradicijska kultura, folklor, dječji folklor, metodika, načela i dr.). Voditelji će znati koje strategije i načine učenja koriste djeca, kako djeci približiti „folklor“ i kako motivirati djecu za bavljenje „folklorom“. Voditelji će znati osmisliti godišnji program rada svoje grupe i kako napraviti dobru pripremu za jednu probu dječjeg folklora.

Po uspješno završenom online seminaru svi sudionici će dobiti potvrde o sudjelovanju na e-mail naveden u prijavi.

Za prijavu je potrebno najkasnije do 23. lipnja 2020. ispuniti prijavni obrazac – „meeting  registration“ klikom na poveznicu: https://bit.ly/2MLwGvO