Fotografija: Branko Balić, Gorgona gleda u nebo, 1961. (iz arhivske zbirke Instituta za pov. Umjetnosti)

  1. listopada – 20. studenoga 2020.

Ove će godine radionica likovne kritike „Pisati o suvremenoj umjetnosti“, koju već tradicionalno organizira HS AICA u suorganizaciji s ULUPUH-om i Filozofskim fakultetom u Splitu, nositi naslov „Pisati o gradu“, a obuhvatit će dvije radionice fotografije koje vode Duška Boban (Split) i Marko Ercegović (Zagreb). Tema grada vezana je uz aktualnu situaciju karantene, nedavni potres i situaciju poslije njega u Zagrebu te je svojevrsni hommage glavnom gradu naše zemlje. Radionica „Pisati o gradu“ fokusirat će se na propitivanje suvremenoga stanja graditeljske baštine, pitanje interpolacija i kontrastnih interpolacija, fenomen „ukinuća“ urbanizma kao naslijeđa 19. stoljeća; također, u fokusu će biti umjetnički projekti/radovi, kao i umjetničke strategije kojima se uspostavlja, prema Ranciѐreovu rječniku, politički prostor u umjetnosti, u kojem ušutkani dobivaju glas, a nevidljivi vidljivost.

Naša je zadaća kritički vrednovati, ali i senzibilizirati te obrazovati javnu i stručnu publiku, šireći tako horizont njezine recepcije i uspostavljajući kritičku svijest. U svojstvu foruma koji okuplja stručnu javnost, nastojimo upozoriti na nesagledive posljedice daljnjeg marginaliziranja likovne teorije i kritike u ovoj sredini te dati smjernice ponovnoga jačanja toga važnog segmenta unutar područja likovnih i vizualnih umjetnosti, posebice u današnje vrijeme, gdje su solidarizacija i interdisciplinarni dijalog prijeko potrebni.

U tom smislu, sljedeći tematski okvir ili teme kojima ćemo se baviti proizlaze i iz pitanja koliko izvanredna stanja mijenjaju naše područje bavljenja, kao i naš način bavljenja njime, u aktualno doba ekstremnog fizičkog distanciranja i društvene izolacije. Čini se da je društvo spektakla koje je još šezdesetih godina prošloga stoljeća Guy Debord nazvao „vrhuncem čovjekova unutarnjeg odvajanja od samog sebe“ prešlo u novu fazu, onu u kojoj poprima svoju materijalnu manifestaciju. Prilika je to i za traženje odgovora na pitanje – postoji li međuodnos prirodnih katastrofa i razotkrivanja društvenih/političkih anomalija, na primjeru Grada Zagreba?

Odgovore na temu i gore navedena pitanja dati će relevantni predavači i voditelji koji se u svojem znanstvenom, stručnom i umjetničkom radu bave recentnim kretanjima na polju likovne teorije i kritike, arhitektonskom praksom, kritikom i teorijom, analizom suvremenoga grada te načinom na koji suvremeni umjetnici interpretiraju modernizam („modernologijom“): Duška Boban i Marko Ercegović kao voditelji radionica fotografije u Splitu i Zagrebu, Saša Šimpraga kao voditelj gradske šetnje te predavači doc.dr.sc. Melita Čavlović, Branko Franceschi, Darko Fritz, prof.dr.sc. Sonja Jurković, doc.dr.sc. Silva Kalčić, prof.dr.sc. Snješka Knežević, Gabrijela Matić, Tomislav Pavelić, prof.dr.sc. Ivan Rupnik i izv.prof.dr.sc. Sandra Uskoković.

Struktura radionice

Radionica se sastoji od predavanja, praktičnog rada i razgovora te skupnih radionica fotografije na temu fotografiranja i istraživanja grada. Navođeni na deskriptivnu, eksplikacijsku i interpretativnu verbalizaciju svojih stavova, uz konzultiranje literature i dijalog s mentorima i voditeljima, polaznice i polaznici radionica usavršavaju: metodologiju i terminologiju pisanja, razlikovanje estetskih i vizualnih karakteristika pojedinih pojava i medija u suvremenoj umjetnosti  i arhitekturi, prošireno poimanje/polje umjetnosti, razumijevanje povezanosti arhitekture i društvenih zbivanja, izobražavanje vizualnog opažaja, memoriranje vizualnog arhiva relevantnih djela; sve bitne elemente koji sačinjavaju put ka gradnji “pismenog“ govora o suvremenom društvu s posebnim naglaskom na suvremeni grad, njegov javni prostor i mehanizme kretanja.

Prijave na radionicu pisanja, radionicu fotografije ili radionicu pisanja i fotografije, zaključno s 21. listopada 2020. molimo pošaljite na https://form.jotform.com/202801938450049 (ime i prezime, kontaktni podaci, zanimanje/zvanje, ev. fokus interesa i područje djelovanja). Radioničke diskusije bit će ponajprije u pisanom obliku. Završne fotografije i tekstove ćemo objaviti i popratiti ih završnim uvjerenjem o pohađanoj radionici, koja je za polaznike besplatna. Radionica u Splitu spaja se s fakultetskom nastavom na srodnim kolegijima.

Organizacija: HS AICA – Hrvatska sekcija Međunarodnog udruženja likovnih kritičara (AICA), ULUPUH (EDU radionice) i  Filozofski fakultet Sveučilišta u Splitu
Program: Silva Kalčić
Voditelji radionice: Ivana Meštrov (Zagreb) i Silva Kalčić (Split)
Stručni suradnik: Igor Loinjak

S obzirom na aktualnu situaciju uzrokovanu širenjem COVID-19 (molimo pratite obavijesti na HS AICA i ULUPUH stranicama), radionica će se održavati online putem Meet platforme, ali i na način predavanja i susreta u fizičkom prostoru, Filozofskog fakulteta u Splitu, Poljička cesta 35, i u ULUPUH-u Zagreb, Preradovićeva ulica 44/I. kat. Također na Classroom-u, po dogovoru s mentorima i voditeljima radionice.

Više saznajte na linku.