Hrvatski sabor kulture poziva Vas na prvu ovogodišnju glazbenu radionicu za zborovođe na temu „Manualna tehnika dirigenta kao pomoć vokalnim potrebama zbora“ koja će biti održana 27. i 28. ožujka 2021. pod vodstvom Marka Skorina putem ZOOM aplikacije.
Riječ je o programu osmišljenom prema Javnom pozivu Hrvatskog sabora kulture za predlaganje online autorskih i originalnih umjetničko-edukativnih seminara i/ili radionica namijenjenih voditeljima amaterskih kulturno-umjetničkih udruga u cilju poboljšanja njihovog rada u uvjetima socijalne distance, kao i ovladavanja digitalnom tehnologijom u svrhu dodatnog rada s pjevačima i zborovima.
Marko Skorin, nagrađivani je dirigent mlađe generacije sa švicarskom adresom koji je svoja prva dirigentska znanja sticao još za vrijeme studija na Muzičkoj akademiji u Zagrebu dirigirajući zborovima u Karlovcu i Zagrebu. Svoje obrazovanje i karijeru nastavio je izvan granica Hrvatske, u Austriji, Egiptu i Švicarskoj, gdje danas živi i radi. Na poziv Hrvatskog sabora kulture, nakon uspješnog seminara u srpnju 2020. osmislio je novi program interaktivne online edukacije na temu „Manualna tehnika dirigenta kao pomoć vokalnim potrebama zbora“, koji je otvoren za sve zainteresirane.

PROGRAM ONLINE RADIONICE 

Za vrijeme koncerta pokreti ruku i postava tijela dirigenta jedini su način komunikacije sa zborom ili orkestrom. Pokreti vođeni ispravnim idejama mogu uvelike pomoći zboru u savladavanju različitih elemenata: tempa, dinamike, artikulacije, interpretacije, izgovora, intonacije. Uz tehnički ispravne kretnje važno je da svaki naš pokret bude vođen u skladu s vokalnim zahtjevima pjevača. U vokalnoj pedagogiji upravno su pokreti ruke jako bitan element koji se koristi za utjecanje na postavu vokalnog aparata. Naglasak seminara biti će upravo na povezivanju dirigentskih kretnji i vokalne tehnike pjevača. Tokom seminara također ćemo kroz praktični rad obraditi tehničke elemente dirigiranja: dirigentske slike za različite mjere, početak, završetak i stanke tokom skladbe, te ćemo se pozabaviti pojedinačnim dijelovima našeg dirigentskog aparata: tijelo, šaka, prsti, ruke, glava, noge. Cilj svakog dobrog dirigenta je razvijanje svijesti na koji način pokreti ruke djeluju na vokalnu tehniku i njihovo usklađivanje s tehničkim zahtjevima skladbi.

Seminar je koncipiran kao interaktivna radionica koja će biti održana 27. i 28. ožujka 2021. u terminima od 10-12.30 h i 16 -18.30 h (ukupno 4 termina).
Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi voditelj Marko Skorin i moderatorica webinara Srđana Vrsalović, stručna suradnica HSK-a.
Sudionici seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a seminar će obuhvatiti: predavanja voditelja, video snimke i online prezentaciju, samostalan i zajednički rad polaznika i voditelja.