Hrvatski sabor kulture poziva Vas na online glazbeni seminar aranžiranja za puhačke orkestre koji će biti održan dana 10., 11. i 17. 4. 2021. pod vodstvom skladatelja i dirigenta Ivana Josipa Skendera.

OPIS PROGRAMA

U Hrvatskoj djeluje velik broj amaterskih puhačkih orkestara koji imaju stalnu potrebu za novom literaturom kao i glazbenim aranžmanima prilagođenim njihovim specifičnim potrebama. Cilj seminara omogućiti je rijetko dostupnu edukaciju i program stručnog usavršavanja iz područja glazbene kompozicije i aranžiranja za puhačke orkestre, a time doprinijeti kvaliteti i stimuliranju glazbenog stvaralaštva.

Seminar je koncipiran kao interaktivna glazbena radionica koja će biti održana u 4 termina dana 10., 11. i 17. travnja. Uključuje  teorijski  i  praktični  dio  kroz  koje  će  sudionike  voditi  skladatelji  dirigent  Ivan Josip Skender i moderatorica webinara Srđana Vrsalović, stručna suradnica HSK-a.

Polaznici seminara moći će sudjelovati kao aktivni i pasivni sudionici u programu.

Sudionici seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a seminar će obuhvatiti: predavanja voditelja, samostalan i zajednički rad polaznika i voditelja.

KAKO SUDJELOVATI – NAČIN PRIJAVE I REALIZACIJE RADIONICE

Online radionica bit će realiziran putem ZOOM aplikacije (https://zoom.us).

Za prijavu je potrebno, najkasnije do 8. travnja 2021. putem računala ispuniti Prijavnicu za radionicuklikom na poveznicuhttps://bit.ly/3tWwgGR