Nakon niza uspješno realiziranih programa Hrvatski sabor kulture nastavlja s organizacijom online seminara putem ZOOM platforme. Ovog puta tema je Kreativna digitalizacija izvedbenih radova – preplitanje medija“. Online seminar/radionica održat će se od 5. do 7. 5. 2021. pod vodstvom voditeljice, umjetnice i autorice Selene BeramPrijave se primaju do 3. 5. 2021.

Online vidljivost rada pojedinca ili udruge sve je bitnija u današnjem modernom društvu, posebice u interaktivnoj formi koja uključuje reakcije gledatelja ili članova. Digitalizacija rada otvara drugačiji kreativni i tehnički proces izrade i online distribucije kroz nekoliko mogućih medijskih formi poput fotografije, videa, kolaža, trailera, kratkog filma itd. Tijekom seminara razmatrat će se koji su to sve digitalni obrasci u koje možemo adaptirati autorski rad i koje su to transmedijske ekstenzije kreacije narativnog svijeta, prostori za prikaz umjetničkih radova, forme, načini, koja je uloga društvenih mreža i kako ih iskoristiti, diskurs vlastitih ideja te usvajanje vještina kako sve ujediniti i tehnički postaviti online bez produkcijskog troška.

PROGRAM ONLINE SEMINARA/RADIONICE „KREATIVNA DIGITALIZACIJA IZVEDBENIH RADOVA – preplitanje medija“

Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi Selena Beram i moderatorica online seminara Valentina Dačnik, stručna suradnica HSK-a.
Sudionici online seminar/radionicu prate uživo putem ZOOM aplikacije, a u skladu s trenutnom epidemiološkom situacijom i pandemijom koronavirusa, voditeljica Selena Beram je prilagodila program.
Za praćenje programa pripremite bilježnicu, olovku, a Internet već imate.
Po uspješno završenom online seminaru/radionici svi sudionici će dobiti potvrde o sudjelovanju na e-mail naveden u prijavi.