HDLU poziva umjetnike vizualnih i interdisciplinarnih umjetničkih praksi da se prijave na program izlaganja u Galeriji Karas u 2022. godini.

U 2022. godini Galerija Karas želi javnosti predstaviti dinamične i raznorodne umjetničke prakse vizualnih i interdisciplinarnih umjetnika u različitim izložbenim formatima i vremenima realizacije projekata. Uz godišnji program u Galeriji Karas, po prvi put, predstavit će se rezidencijalni program KARAS+KVART. Dodatno, cjeloviti program galerije Karas predstavlja se i na KAH web platformi Karas Art Hub, koja će biti lansirana 20.5.2021., a čiji je cilj proširiti i dugoročno učiniti dostupnim izložbeni program galerije.

Detaljan opis elemenata natječaja pročitajte u uputama za prijavitelje.

PRIJAVA

Prijaviti se možete u 2 kategorije:

A. Godišnji izložbeni program Galerije Karas
B. Rezidencijalni program KARAS+KVART

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju umjetnici i stručnjaci s područja likovnih umjetnosti te interdisciplinarnih umjetničkih praksi.

PRIJAVE SE PODNOSE ISPUNJAVANJEM PRIJAVNICE UZ DOSTAVU OBAVEZNIH PRILOGA. Sve polja u prijavnici označena sa * su obavezna za ispuniti. Prijavnica koja nije u cijelosti ispunjena ili ne sadrži obavezne priloge neće se razmatrati.

OBAVEZNI PRILOZI UZ PRIJAVNICU:

1. Ogledni materijal rada/izložbe/projekta u PDF formatu:

  • fotografije/skice rada u JPG formatu, max. 700kb po fotografiji
  • video u DVD PAL ili mp4 formatu (ako je primjenjivo)
  • zvučni zapis u mp3 formatu (ako je primjenjivo) i sl.
  • dostavite što više oglednog materijala zbog boljeg uvida u projekt

2. Životopis prema Formularu za CV (skinite ga OVDJE, ispunite i uploadajte u on-line prijavnicu)

  • životopis predlagatelja/ice projekta
  • životopis umjetnika/ice(a) (ako je različito od predlagatelja/ice)

3. Skice postava (ako je primjenjivo)

PODNOŠENJE PRIJAVE:

Prijave se dostavljaju isključivo putem ispunjavanja e-prijavnice.

Rok prijave: 15.6.2021., 23:59. Prijave pristigle nakon roka neće se razmatrati.
Kontakt: Marija Kamber, marija@hdlu.hr

UMJETNIČKI SAVJET:

Željko Beljan, Tomislav Hršak, Marija Kamber, Vida Meić, Josip Zanki