ICARUS Hrvatska partner je na projektu Kreativne Europe CREARCH posvećenom razvoju nove publike i kreativnoj interpretaciji arhivskih izvora.

Kroz CREARCH aktivnosti pokrenuta je platforma „Priče iz arhiva“ koja prikuplja arhivske zapise s neobičnim pričama, životnim putevima i jedinstvenim sadržajima. U virtualnom i fizičkom obliku –  na Internetu, mobilnim aplikacijama, izložbama i interakcijom s publikom – predstavljaju se priče skrivene u arhivskim zapisima i potiče stvaranje, prenošenje i interpretaciju novih priča.

U okviru 26. Edukativne muzejske akcije EMA – Iz/Van/Red/No! uz virtualnu izložbu organiziramo seriju online predavanja i radionica kojima će se predstaviti arhivske priče iz javnih i privatnih spremišta i zbirki.

Predavanja se mogu pratiti uživo putem Zoom platforme prema rasporedu u privitku, a bit će i snimljena i dostupna na mrežnim stranicama ICARUS Hrvatska: https://www.icarushrvatska.hr/icarushr

Predavanja će se održavati srijedom u 12,00 sati počevši od 5. svibnja i predavanja Pauline Šiljeg “Nepoznata povijest doline Neretve” koje se može pratiti putem linka: https://us02web.zoom.us/j/86488730164?pwd=UUNEU3hGb1p1V3NJNEc2WHhQVlBkZz09