Hrvatski sabor kulture poziva Vas na ONLINE GLAZBENI SEMINAR ARANŽIRANJA ZA TAMBURAŠKE ANSAMBLE  I ORKESTRE pod vodstvom skladatelja i dirigenta Siniše Leopolda koji će biti održan 15. i 23. svibnja 2021. godine na online platformi ZOOM.

Seminar će biti ostvaren uz materijalnu potporu Ministarstva kulture i medija RH.

OPIS PROGRAMA

U Hrvatskoj djeluje velik broj amaterskih tamburaških orkestara koji imaju stalnu potrebu  za novom literaturom kao i glazbenim aranžmanima prilagođenim njihovim specifičnim potrebama.

Cilj seminara je omogućiti rijetko dostupnu edukaciju i program stručnog usavršavanja iz područja glazbene kompozicije i aranžiranja za tamburaške orkestre, a time doprinijeti kvaliteti i stimuliranju glazbenog stvaralaštva. 

Bogatstvo hrvatske tradicijske glazbene baštine, kao i velik broj aktivnih tamburaških ansambala poticaj su voditeljima i skladateljima na priređivanje novih glazbenih obrada. Rezultati njihovog rada direktno utječu na repertoar hrvatskih tamburaških ansambala, a time i na (kvalitetan) razvoj glazbene amaterske kulture i očuvanje baštinskih vrijednosti RH. Obzirom na manjak obrazovnih programa ovakvog tipa i potrebe na terenu, Seminar će biti otvoren polaznicima različitog stupnja predznanja.

Program Seminara bit će koncipiran kroz teorijski i praktični dio kojim putem će polaznici dobiti znanje o stručnoj literaturi, osnovama instrumentacije, glazbene teorije i harmonije te osnovama priređivanja za amaterske tamburaške sastave i orkestre s analizom relevantnih primjera iz literature, s ciljem praktične primjene stečenog znanja u pisanju vlastitih aranžmana i transkripcija za različite tamburaške ansamble.
Na taj se način želi potaknuti razvoj i podrška stručnim voditeljima u cilju unaprjeđenja rada orkestara i afirmacije amaterske glazbene scene koja čini važan dio hrvatske kulture.

Seminar je koncipiran kao interaktivna glazbena radionica koja će biti održana u 4 termina dana 15. i 23. 5. 2021. Uključuje teorijski i praktični dio kroz koje će sudionike voditi skladatelj i dirigent Siniša Leopold i moderatorica webinara Srđana Vrsalović, stručna suradnica HSK-a. Polaznici seminara moći će sudjelovati kao aktivni i pasivni sudionici u programu.

Sudionici seminar prate uživo putem ZOOM aplikacije, a seminar će obuhvatiti: predavanja voditelja, samostalan i zajednički rad polaznika i voditelja.
Prijave su otvorene za sve zainteresirane.