Hrvatski sabor kulture uz financijsku potporu Ministarstva kulture RH raspisuje javne i anonimne natječaje za 2021. godinu:

NATJEČAJ za nove skladbe namijenjene amaterskim pjevačkim zborovima 

Pravila Natječaja
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti namijenjene izvođenju a cappella (bez instrumentalne pratnje)
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 2.000,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 1.500,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj
Rok za dostavljanje prijava je 1. listopada 2021. godine. Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – pjevački zborovi“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na usb-u, cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

NATJEČAJ za nove skladbe namijenjene amaterskim malim vokalnim sastavima 

Pravila Natječaja
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– moraju biti u trajanju od 3 do 5 minuta
– moraju biti namijenjene izvođenju malim vokalnim sastavima a cappella (bez instrumentalne pratnje) do maksimalno 12 pjevača
– moraju biti minimalno troglasne fakture
– moraju biti skladane na tekstualni predložak na hrvatskom jeziku. (Obvezno je navesti autora ili izvor tekstualnog predloška.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 1.500,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 1.000,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj
Rok za dostavljanje prijava je 1. listopada 2021. godine. Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – mali vokalni sastavi“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na usb-u, cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

NATJEČAJ za nove skladbe namijenjene amaterskim tamburaškim orkestrima

Pravila Natječaja
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– maksimalni dopušteni sastav orkestra: Bis. 1., Bis. 2., Bis. 3., Brč. 1., Brč. 2., Brč. 3., E-Brč. 1. ( + ev. E-Brč.2), Člo. 1. ( + ev. Člo 2.), Bug., Brd.
– moraju biti u trajanju od 3 do 4 minute
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 4.000,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 2.500,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj
Rok za dostavljanje prijava je 1. listopada 2021. godine. Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – tamburaški orkestri“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na usb-u, cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr.

NATJEČAJ za nove skladbe namijenjene amaterskim puhačkim orkestrima 

Pravila Natječaja
Prijavljene skladbe:
– ne smiju biti prije objavljivane niti izvedene
– trebaju biti usklađene sa specifikacijama A, B, C ili D kategorije koju je potrebno istaknuti na partituri (prilog 1., 2. i 3.)
Sve prispjele radove ocijenit će stručno povjerenstvo koje može dodijeliti sljedeće novčane nagrade:
1.    nagrada: 5.500,00 kn bruto 2
2.    nagrada: 3.500,00 kn bruto 2

Prijava za Natječaj
Rok za dostavljanje prijava je 1. listopada 2021. godine.  Radove je potrebno poslati/dostaviti na adresu Hrvatskog sabora kulture, Ulica kralja Zvonimira 17, 10 000 Zagreb s naznakom „Natječaj za nove skladbe – puhački orkestri“.
Prijava mora sadržavati:
– 3 (tri) primjerka partiture u kompjuterskom ispisu ili eventualno čitkom rukopisu, koja su potpisana isključivo šifrom, bez navođenja imena autora.
– Osobne podatke (s navedenim imenom i prezimenom, adresom, e-mailom, brojem telefona i kratkom biografijom) koje je potrebno priložiti u posebnoj, zatvorenoj kuverti s naznačenom šifrom (kako bi se zajamčila tajnost natječaja).
– Prijavi je poželjno priložiti 3 (tri) kopije demo snimke skladbi na usb-u, cd-u ili dvd-u (nije obvezno).

Za detaljnije informacije možete nas kontaktirati na telefon 01/462-1737 te mail glazba@hrsk.hr. Rezultati Natječaja bit će objavljeni u mjesecu prosincu 2021. godine na web stranici Hrvatskog sabora kulture: www.hrsk.hr