Hrvatski sabor kulture poziva Vas na drugi dio stručne edukacije na temu puhačkih orkestara pod vodstvom skladatelja i dirigenta Ivana Josipa Skendera. Nakon tematike aranžiranja za puhačke orkestre koju smo obrađivali 10., 11. i 17. travnja, drugi dio seminara posvetit ćemo temi STUDIRANJA NOVE PARTITURE ZA DIRIGENTE PUHAČKIH ORKESTARA.
Seminar će biti održan u ONLINE okruženju dana 18. i 19. lipnja 2021. uz materijalnu potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.
Seminar je koncipiran kao interaktivna glazbena radionica koja će biti održana uživo putem ZOOM aplikacije u 2 termina.

OPIS PROGRAMA

Najveći dio dirigentskog posla je studij partiture – formalna i glazbena analiza, predviđanje poteškoća pri radu s orkestrom te kako im pristupiti, priprema za dirigiranje (mnemotehnika, obilježavanje partiture, učenje napamet). Pristup modernoj partituri uvijek predstavlja novi izazov, jer se radi o skladbama koje često nisu snimljene te predložak ne postoji i izvedba ovisi isključivo o dirigentskoj pripremi i tumačenju partiture. Tijekom dvodnevne edukacije posvetit ćemo se primjerima manje poznatih skladbi za puhačke orkestre hrvatskih skladatelja.
Cilj seminara omogućiti je rijetko dostupnu edukaciju i program stručnog usavršavanja dirigenata puhačkih orkestara, čime se želi pomoći njihovom radu u cilju unaprjeđenja rada orkestara i afirmacije amaterske glazbene scene koja čini važan dio hrvatske kulture. Uz stručnu pomoć oko dirigentske tehnike i pripreme za rad s orkestrom, poseban naglasak bit će na upoznavanju s literaturom hrvatskih skladatelja čime se želi proširiti repertoar puhačkih orkestara.

RASPORED RADA:

PETAK, 18. lipnja 2021.
1. termin: 18,00 – 20,30 h
– Analiza partiture, rad na partituri
– Rad s polaznicima – pitanja i odgovori

SUBOTA, 19. lipnja 2021.
2. termin: 9,00 – 11,30 h
– Analiza partiture, rad na partituri
– Rad s polaznicima – pitanja i odgovori
(Napomena: Sudionici mogu priložiti partiture kojima se sami bave)

NAPOMENE:

• seminar je namijenjen svim zainteresiranim polaznicima
• nakon održanog seminara, sudionici će dobiti elektroničke potvrde o sudjelovanju na seminaru