ČLANOVI

AVVANTURA d.o.o.,
LOT 28 STUDIO d.o.o.,
MP – FILMSKA PRODUKCIJA d.o.o.,
Duart j.d.o.o.,
Hrvatski audiovizualni centar,
Hrvatsko društvo filmskih umjetnika,
Društvo hrvatskih filmskih redatelja.