Ljepota ljudskog tijela, dodir drevnog boga Erosa koji je vladao žudnjom i čovjekovom ljubavlju, često je kroz povijest bila nadahnuće likovnim umjetnicima poput Hieronymusa Boscha, Caravaggia, Bouchera, Francisca de Goye, Edouarda Maneta, Paula Cezannea, Gustava Klimta, Pabla Picassa, i brojnih drugih. U susretu Afrodite i Aresa (Venere i Marsa), stvara se primordijalna sila čovjekovog Erosa, slavljena u mnogim starim kultovima plodnosti u pretkršćanskom svijetu.

Spajajući različite svjetove, Urana i Geju (Nebo i Zemlju), krilati bog Eros je i simbol alkemičarskog procesa kreativne energije, koji se kreće od duhovnog sjemena ideja prema konkretnim plodovima u materiji, no još u starim mitovima rečeno je kako ga je vrhovni bog Zeus poželio ubiti, pa ga je Afrodita sakrila u šumu među lavice, što na simbolički način govori i o tome da je kroz povijest ova sila često bila zatirana u sustavima različitih religija i političkih režima, ili je bila kanalizirana isključivo u svrhu prokreacije, ali ne i užitka samog i samodovoljnog.

Nadahnuti ovim lijepim starim mitovima, na sam početak ljeta 2018. predstavljamo vam virtualnu izložbu umjetnika okupljenih oko udruge HDLU Zagreb, pod nazivom ”Eros u slikarstvu, crtežu i fotografiji”, a nakon ljetne virtualne izložbe, u jesen 2018. očekuje nas izložba istog naziva i teme u ‘realnom’ galerijskom prostoru, o čemu ćemo našu publiku na vrijeme obavjestiti.

Izlagači: Miljenko Beler, Anđelko Brkić, Ana Cerovski, Antonija Cesarec, Marija Čingel, Krešimira Gojanović, Zlatko Isaković Lula, Juraj Jonke, Morana Jugović, Denis Kaplan, Ivana Kolić, Branka Kopeti, Miroslava Kos, Luka Koščak, Marija Kruljac, Alfred Freddy Krupa, Rada Marković, Hrid Matić, Danko Merin, Boris Pecigoš, Stjepan Perković, Višnja Peter, Krešimir Radas, Jela Šare, Petar Vidak i Mladen Žunjić.

Više na linku.