Nagrada EGSO-a za razvoj civilnog društva 2018.

Nagrada za razvoj civilnog društva – identiteti, europske vrijednosti i kulturna baština u Europi ove se godine dodjeljuje projektima i inicijativama koje promiču europske vrijednosti, kulturnu baštinu i europski identitet. Europski gospodarski i socijalni odbor...