NATJEČAJ za članove HDLU-a

za treće likovno rješenje plakata na pročelju zgrade tvrtke CROZ

HDLU i CROZ pokrenuli su suradnju kroz koju će umjetnici sudjelovati u osmišljavanju likovnog rješenja koje će se predstaviti na pročelju zgrade tvrtke CROZ, dok će originalni rad biti trajno izložen u uredskim prostorima CROZ-a. Tvrtka CROZ, nastojeći društveno odgovorno postupati kroz inkluziju umjetnika u svoje poslovno okružje, odlučila se na suradnju s HDLU jer želi javni prostor i prostor rada svojih djelatnika oplemeniti umjetničkim djelima umjesto uobičajenim reklamnim vizualnim rješenjima. Na drugom raspisanom natječaju odabrano je djelo akademske slikarice Maje Bachler, koje je postavljeno u ožujku 2018. godine.

Više


Poziv za Književne prijevode u sklopu Kreativne Europe

Natječaj za Književne prijevode programa Kreativna Europa objavljen, te vas sve pozivamo da provjerite detalje na našim mrežnim stranicama: http://deskkultura.hr/hr/pocetna

Evo i mala analiza koju smo napravili uspoređujući prošli i sadašnji Poziv:
Malo će se toga promijeniti u odnosu na prošli natječaj za Dvogodišnje projekte književnih prijevoda:
• Evaluacijska pitanja premještena su u Word dokument: lakše je pisati i čitati.
• Evaluacijska pitanja o relevantnosti i kvaliteti ostat će uglavnom ista (nema više pitanja o sastavu tima i vremenskom rasporedu), no morat će se obratiti pozornost na formulaciju pitanja.
• Bit će potrebno navesti promotivne aktivnosti koje će se implementirati knjigu po knjigu.
• Promocija odabranih knjiga ugovorna je obveza: još uvijek imamo previše izdavača koji obećavaju, ali ne isporučuju promotivne aktivnosti zbog kojih su odabrani. Ako knjige nisu pravilno promovirane s istom ambicijom kao onom koja je navedena u prijavi, bit će financijskih posljedica u konačnim isplatama.
• Treba doprinijeti cirkulaciji i raznovrsnosti knjiga te pokušati povećati publiku za europsku književnost.
• Ne smiju se miješati distribucija i promocija (čak i ako je to međusobno povezano).
• Strategija distribucije i promocije trebala bi imati smisla: primjerice, ne treba prevoditi knjigu na engleski (za izdavače koji ne govore engleski) ako nemate odgovarajuću strategiju distribucije (i promocije) za engleske govornike.
• Vidljivost EU-a idealno bi trebala biti malo kreativnija od postavljanja loga na knjige (što je u svakom slučaju ugovorna obveza). Isto vrijedi za vidljivost prevoditelja.
• EUPL : 15 bodova : 5 bodova po knjizi maksimum 3 knjige
Za Projekti književnih prijevoda s okvirnim partnerskim sporazumom (trogodišnji)
• Isto kao gore
• Trebat će opisati svoje ciljeve i strategiju za razdoblje od 3 godine s kratkim opisom aktivnosti planiranih za 2. i 3. godinu.
• Izdavače će se ocjenjivati na temelju cjelokupne strategije i paketa knjiga iz 1. godine. Ne trebaju navesti naslove 2. i 3. godine, ali će u prijedlogu morati najaviti minimalni broj knjiga koje se obvezuju prevesti za 2. i 3. godinu (najmanje 3 i najviše 10) i najaviti omjer prijevoda s manje korištenog na manje korišteni jezik; ili s manje korištenog na “veliki” jezik; ili manje zastupljenih žanrova. Morat će se poštovati taj minimum (može se prevesti više – do 10) i poštovati taj omjer. Ukoliko se ne postupi prema najavljenoj procjeni, pojednostavljene prijave u 2. ili 3. godini mogu biti odbijene. (Ovo je kako bi se izbjeglo da izdavači rade jako dobro u prvoj godini, a zatim padnu u količini ili kvaliteti u 2. i 3. godini jer to nije konkurentno).
• Kao podsjetnik: knjige prevedene u godini N mogu biti objavljene i promovirane u godini N + 1 (više fleksibilnosti).