O Hrvatskom klasteru konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija


Kreativnost i kultura su i najvažnija prirodna bogatstva, resursi naše zemlje čiju pokretačku snagu samo treba upregnuti. No, tek kada im se prida osobit značaj te ih se prepozna kao razvojni potencijal države, oslobodit će se prostor da to i postanu. Upravo je s tom idejom, na inicijativu Ministarstva gospodarstva RH, osnovan Hrvatski klaster konkurentnosti kreativnih i kulturnih industrija – HKKKKI.

JAKE SNAGE KREATIVNIH INDUSTRIJA OKUPLJENE U 12 SEKTORA

Sklopljen po principu trostruke zavojnice unutar koje se isprepliću gospodarstvo, javna uprava i znanstveno-istraživački sektor, HKKKKI i u unutarnjoj organizaciji odražava svoju funkciju posrednika koji teži uspostavljanju komunikacije i suradnje među sektorima te umrežavanju predstavnika industrije, državnih i akademsko-znanstvenih institucija.

Klaster je dodatno po djelatnosti raščlanjen na 12 sektora;

 • Arhitektura
 • Audio-vizualna umjetnost – Film, video
 • Baština – muzeji, knjižnice, arhivi
 • Dizajn – modni dizajn, grafički dizajn, dizajn interijera, produkt dizajn
 • Glazba
 • Izvedbene umjetnosti – kazalište, balet, ples
 • Knjiga, nakladništvo
 • Mediji – TV, radio, tiskani mediji i web
 • Oglašavanje i tržišne komunikacije
 • Primijenjene umjetnosti – staklo, keramika, nakit i druge primijenjene umjetnosti i zanati
 • Računalne igre, novi mediji
 • Vizualne umjetnosti – slikarstvo, kiparstvo, grafika, fotografija, novi mediji

Prioritetna područja djelovanja Klastera:

 1. Davanje snažnije podrške istraživačko-razvojnim aktivnostima, inovacijama, eksperimentima i poduzetništvu u kreativnoj i kulturnoj industriji
 2. Poboljšanje pristupa financiranju
 3. Razvoj ljudskih resursa
 4. Jačanje institucionalne i infrastrukturne podrške u razvoju kreativne i kulturne industrije
 5. Ubrzanje učinaka prelijevanja kreativne i kulturne industrije na druge industrije i društvo u cjelini