UDRUGA ZA INTERDISCIPLINARNA I INTERKULTURALNA ISTRAŽIVANJA

UIII/AIIR osnovana je 2002.god u Zagrebu s ciljem premošćivanja jaza između produkcije umjetničkih i znanstvenih projekata, davanja digniteta istraživačkoj fazi svakog ozbiljnijeg projekta te stavljanja naglaska na neophodnost interdisciplinarnih i interkulturalnih pristupa pri rješavanju brojnih problema suvremenog društva, od estetskih, etičkih i ekoloških do političkih, socioloških i urbanoloških. UIII / AIIR djeluje u području intermedijacije, povezujući kulturne teorije i prakse na različitim projektima, istražujući ulogu institucija u javnom i nevladinom sektoru, kao i vox populi in situ, te stvarajući interdisciplinarne metode i platforme koje se bave artikulacijom kompleksnih kulturoloških, humanističkih, društvenih, etičkih, estetskih i ekoloških pitanja.

Djelatnost: Interdisciplinarna istraživanja, produkcijska platforma za interdisciplinarne i interkultularne projekte.

Adresa: OLIBSKA 25, 10000 Zagreb

Web stranica: http://www.uiii.org/