Sveučilište u Zagrebu Grafički fakultet

Sveučilište u Zagrebu, Grafički fakultet je javno visoko učilište koje ustrojava i izvodi sveučilišne studije, znanstveni i visokostručni rad u području tehničkih znanosti, polje grafička tehnologija. Značajan razvoj grafičke tehnologije stvara potrebu za kreiranjem novih interdisciplinarnih područja znanstveno-istraživačkoga rada i značajnijim povezivanjem s drugim visokoškolskim ustanovama, kao i privredom.

Cilj studija na Grafičkom fakultetu jest stjecanje, razvijanje i prenošenje znanja, radi obrazovanja studenata, znanstvenika i stručnjaka za aktivno uključivanje u nove trendove razvoja grafičke tehnologije i dizajna. Razvoj grafičke tehnologije i znanosti vezane uz grafičku industriju posljednjih desetljeća, posebice novih multimedijskih i mrežno-računalnih tehnologija te revolucionarna ekspanzije znanja i digitalnih alata dovodi do povećanog interesa za grafičku struku. Upravo taj povećani interes za grafički dizajn, ambalažu, nakladništvo, managment, multimedije i web, Grafičkom fakultetu pruža veliku priliku za kreativno-inovativni iskorak.


Djelatnost: Edukacija i znanost.

Adresa: Getaldićeva 2; Zagreb

Web stranica: www.grf.unizg.hr