Hrvatski audiovizualni centar

Hrvatski audiovizualni centar javna je ustanova osnovana temeljem nadležnog Zakona o audiovizualnim djeltnostima (NN 76/07 i 90/11), donešenog u kolovozu 2008. Javni fond i ujedno razvojna agencija, HAVC je ustrojen kao alat provođenju Nacionalnog programa promicanja audiovizualnog stvaralaštva ( N.N. 118/12 ili www.havc.hr) poticanjem audiovizualne proizvodnje na svim platformama kao i promicanjem audiovizualne kulture na svim područjima. Sredstva za rad Centra i provedbu Nacionalnog programa osiguravaju se iz državnog proračuna, te iz dijela ukupnog godišnjeg bruto-prihoda zakonskih obveznika ostvarenog obavljanem audiovizualnih djelatnosti. Centar upravlja natječajnim sustavom selektivnih potpora za razvoj, proizvodnju i promociju audiovizualnih (pretežito filmskih i televizijskih) djela, kao i programom automatskih potpora («cash rebate») odnosno poticaje za ulaganja u filmsku i televizijsku proizvodnju, s ciljem razvoja izvoza hrvatskih filmskih usluga, te jačanja nacionalne ekonomije u zoni partnerskih uslužnih djelatnosti (turizam, transport, malo poduzetništvo).


Djelatnost: Audiovizualna djelatnost.

Adresa: Nova Ves 18, 10000 Zagreb

Web stranica: www.havc.hr