HRVATSKO DIZAJNERSKO DRUŠTVO

Hrvatsko dizajnersko društvo (HDD) je nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno strukovno udruženje, osnovano 1983. godine kao Društvo dizajnera Hrvatske (DDH), koje se bavi promicanjem zajedničkih strukovnih i socijalnih interesa članova Društva i sustavnim stvaranjem društvenih uvjeta koji vode poboljšanju rada na području dizajna. Ciljevi HDD-a su razvoj i afirmacija, promicanje i napredak dizajnerskog stvaralaštva u Hrvatskoj, zastupanje interesa i statusa struke i članova HDD-a.

HDD potiče afirmaciju pojma, značaja i vrijednosti dizajna u Hrvatskoj te djeluje na uspostavi pravila struke dizajna kao društveno i tržišno relevantne, a kod svojih članova potiče profesionalnu odgovornost i stalnu edukaciju te kreativno i inovativno razmišljanje u dizajnerskoj praksi. U tu svrhu HDD organizira izložbe, predavanja te potiče stručnu valorizaciju djela dizajna. HDD je aktivan član međunarodnih strukovnih udruženja ICOGRADA (International Society of Graphic Design) i ICSID (International Society of Industrial Design). Članovi HDD-a djeluju na području grafičkog dizajna, produkt dizajna, dizajna elektronskih medija, tipografije, fotografije, ilustracije, modnog dizajna te teorije dizajna i edukacije u dizajnu.


Djelatnost: nevladino, nestranačko, neprofitno i dobrovoljno strukovno udruženje.

Adresa: Boškovićeva 18, Zagreb

Web stranica: www.dizajn.hr