Hrvatska udruga radija i novina – HURIN

HURIN je udruga poslodavaca koju čine pravne osobe odnosno trgovačka društva difuzne i nakladničke djelatnosti. Utemeljen je 24. travnja 1964. Okuplja u svom članstvu 121 radijsku postaju svih razina koncesije od mjesnih, gradskih, županijskih i regionalnih do nacionalne razine. U članstvu HURIN-a je i 12 novina uglavnom lokalnog karaktera. HURIN je decentraliziran kroz 8 Regionalnih centara koji okupljaju članice sa određenog područja.

HURIN je organizator projekta DANI ELEKTRONIČKIH MEDIJA sedam godina za redom. To je projekt na kojem se okupi oko tristotinjak direktora, vlasnika i glavnih urednika koji na višednevnim tematskim konferencijama s predstavnicima resornih ministarstava i agencija raspravljaju o aktualnostima iz ove grane industrije sa ciljem poboljšavanja uvjeta poslovanja kroz izmjenu zakonske legislative i sl.

Inače DANI ELEKTRONIČKIH MEDIJA su nastavak projekta DANI RADIJA (samostalno 13 godina) koji je proširen i na ostale elektroničke medije pa su DANI ELEKTRONIČKIH MEDIJA ustvari zajednički nazivnik za DANE RADIJA, DANE TELEVIZIJA I DANE INTERNETA.

HURIN je bio suorganizator i nekoliko glazbenih projekata kao što su: Radijski festival, Hit ljeta i dr.


Djelatnost: Djelatnosti poslovnih organizacija i organizacija poslodavaca.

Adresa: Klanjčić 15, Zagreb

Web stranica: www.hurin.hr