HRVATSKA UDRUGA ZA ZAŠTITU IZVOĐAČKIH PRAVA – HUZIP

HUZIP je neprofitna udruga koja, temeljem odredaba Zakona o autorskom i srodnim pravima i na osnovi ovlasti Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo RH, provodi u praksi kolektivnu zaštitu umjetnika izvođača u Republici Hrvatskoj.

Članovi HUZIP-a mogu biti svi oni domaći i strani umjetnici izvođači koji putem posebne punomoći ovlaste HUZIP da štiti njihova prava. HUZIP štiti i prava svih stranih umjetnika izvođača u Republici Hrvatskoj na osnovi recipročnih ugovora sa srodnim inozemnim organizacijama za kolektivnu zaštitu izvođačkih prava, kao i temeljem stvarne uzajamnosti te u okviru međunarodnih ugovora i konvencija koje je prihvatila i ratificirala Republika Hrvatska.

HUZIP daje dozvole za iskorištavanje snimljenih izvedaba umjetnika- izvođača, vodi evidenciju javnog iskorištavanja snimljenih izvedaba, prikuplja naknadu od korisnika, te raspodjeljuje primljenu naknadu umjetnicima izvođačima.

HUZIP je punopravni član AEPO-ARTIS-a (Association of European Performers Organisations), SCAPR-a (Societies` Council for the Collective Management of Performers` Rights) i IPDA (The International Performers Database Association).


Djelatnost: Kolektivna zaštita prava umjetnika izvođača.

Adresa: Zagreb, Ivana Broza 8A

Web stranica: www.huzip.hr