UDRUGA GRADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

Udruga gradova je nacionalna, nestranačka i nepristrana zajednica gradova osnovana 2002. godine s ciljem poticanja suradnje jedinica lokalne samouprave i promicanja zajedničkih interesa gradova u Republici Hrvatskoj. U drugim organizacijskim oblicima na području Republike Hrvatske, Udruga djeluje još od 1971. godine.

Udruga u svom članstvu okuplja 121 grad, a svoju djelatnost financira iz članarina, fondova EU, međunarodnih darovnica, kotizacija od stručnih skupova, donacija, itd. Svaki grad član u udruzi zastupa gradonačelnik. Gradovi učlanjeni u Udrugu gradova obuhvaćaju 2.73 milijuna stanovnika RH (63,7% ukupnog stanovništva) i 19.869 km2 teritorija RH (35,1% ukupne površine).

Udruga zagovara:
• Predstavničku i uključivu lokalnu samoupravu
• Decentralizaciju ovlasti i financija s razine središnje vlasti na gradove
• Lokalnu samoupravu kao temelj vlasti u Republici Hrvatskoj
• Važnost i vrijednost javne uprave
• Lokalnu nadležnost nad lokalnim poslovima • Predanost najvišim etičkim standardima za sve javne dužnosnike
• Dijalog i uzajamno uvažavanje • Poticanje suradnje i partnerstva jedinica lokalne samouprave

Djelatnost: Članska organizacija.

Adresa: Palmotićeva 25, ZAGREB

Web stranica:www.udruga-gradova.hr