VISOKA POSLOVNA ŠKOLA ZAGREB

Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti svoju prvu generaciju studenata preddiplomskog studija marketinga i komunikacija upisala je 2006. godine. Njen osnivač je Pučko otvoreno učilište Zagreb, obrazovna institucija s više od 100 godina tradicije i značajnim ugledom u području obrazovanja u Hrvatskoj, a posebno kao vodeća ustanova na polju cjeloživotnog obrazovanja.

Prva generacija studenata novog preddiplomskog stručnog studija Menadžment i produkcija u kulturi upisuje se od ak. god. 2016/17. Ovaj studijski program, čija je autorica dr. sc. Ana Lederer, omogućava stjecanje temeljnih znanja i kompetencija za specifičnosti upravljanja u različitim područjima kulture (galerijska, muzejska, nakladnička, arhivska, knjižnična djelatnost) i umjetnosti (kazališne, glazbene, filmske produkcije) te različitim modelima kulturne i umjetničke djelatnosti. Studijski program Menadžmenta i produkcije u kulturi temelji se na stručnim, znanstvenim i iskustvenim postignućima hrvatske i europske tradicije visokoga školstva što modelom studija promovira integraciju teorijskih znanja s praksom u struci, odnosno primjenjuje suvremene i inovativne načine učenja koji, naposljetku, kroz stručnu praksu i kroz formu radionica uvode studenta u stručno osposobljavanje.