VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

Vukovarsko-srijemska županija je jedinica regionalne samouprave. Župan je ovlašteni zastupnik i čelnik županije i ima svoja tri zamjenika. Vukovarsko-srijemska županija ima svoja upravna tijela i službe na čelu kojih su pročelnici. To su: Tajništvo županije, Ured župana, Upravni odjel za financije, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj, Upravni odjel za obrazovanje i šport, Upravni odjel za zdravstvo, Upravni odjel za socijalnu skrb, Upravni odjel za opće poslove i imovinu, Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Upravni odjel za turizam i kulturu te Služba za unutarnju reviziju. Upravni odjeli Vukovarsko-srijemske županije u suradnji sa jedinicama lokalne samouprave, institucijama, tvrtkama i organizacijama civilnog društva brinu se o gospodarskom i socijalnom razvoju cijele županije. Svojim aktivnostima stvaraju uvjete za razvoj konkurentnog i održivog gospodarstva, zaštitu okoliša, razvoj ljudskih potencijala kroz cjeloživotno učenje, nastoje doprinijeti poboljšanju kvalitete života kroz očuvanje prirodne baštine, zdravstva i socijalne uključenosti.


Djelatnost : Jedinica lokalne samouprave.

Adresa: Županijska 9, 32000 Vukovar

Web stranica: www.vusz.hr