Članovi Skupštine klastera

Adria Media Zagreb d.o.o.
AGM d.o.o.
Alter Ars d.o.o.
Archidux d.o.o.
AVVANTURA d.o.o.
Concept
Superstudio
Dobra spika d.o.o.
Duart j.d.o.o.
EFCo. GRUPA d.o.o.
Galeb dalmatinska trikotaža d.d.
Organizatori d.o.o.
IDM Music d.o.o.
Indigo komunikacije d.o.o.
InfoDom d.o.o.
Internet Kiosk d.o.o.
Laudato d.o.o.
LOT 28 STUDIO d.o.o.
MACHINA CENTER j.d.o.o.
Millenium promocija d.o.o.
MP – FILMSKA PRODUKCIJA d.o.o.
Music Brands d.o.o.
Nukleus kreativna agencija d.o.o.
Pegaz Auctoritas d.o.o. Zagreb
Styria Hrvatska- medijski servisi d.o.o.
Tehnološki park Varaždin d.o.o.
Bijeli Zec d.o.o.
I to nije sve d.o.o.
Studio sonda d.o.o.
Vivatina d.o.o.
Spin Valis d.d.
Novena d.o.o.
Muze d.o.o. za savjetovanje i upravljanje u kulturi i turizmu
Inter film d.o.o.
CIS design
Jelinek Studio
LUNA

Agencija za obnovu Osječke tvrđe
Dubrovačko-neretvanska županija
Grad Zagreb
Hrvatska radiotelevizija
Hrvatski audiovizualni centar
Javna ustanova RERA SD za koordinaciju i razvoj Splitsko-dalmatinske županije
Kazalište lutaka Zadar
Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog
Koprivnički poduzetnik d.o.o.
Koprivničko-križevačka županija
METRIS
Muzej Suvremene umjetnosti
Narodni muzej Zadar
Općina Brtonigla
RAZA
Razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije – DUNEA
Razvojna agencija grada Dubrovnika DURA d.o.o.
Razvojne agencije Zadarske županije – ZADRA d.o.o.
Ustanova za razvoj grada Senja
Ustanova za razvoj kompetencije, inovacije i specijalizacije Zadarske županije INOVAcija
Vukovarsko Srijemska Županija
Zadarska Županija
Zagrebački holding d.o.o.
Istarska kulturna agencija
ZeKaEm
Cekate
Sveučilišna knjižnice Rijeka
Arheološki muzej u Zagrebu
Hrvatsko narodno kazalište u Varaždinu
Grad Ozalj
Panonski drvni centar kompetencija
Glazbena škola Karlovac
Gradsko kazalište Žar Ptica

CGDA
Hrvatska Udruga likovnih umjetnika – Split
Hrvatska udruga poslodavaca
Hrvatska Udruga radija i novina – HURIN
Hrvatska Udruga za zaštitu izvođačkih prava – HUZIP
Hrvatsko dizajnersko društvo
Hrvatsko društvo filmskih djelatnika
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika
Hrvatsko društvo nezavisnih profesionalaca – HDNP
Hrvatsko društvo skladatelja
HURA g.i.u.
Igra znanja – Udruga za digitalnu edukaciju i igru
Klaster kreativnih industrija – ZNAM!
Knjižni blok
Laboratorij za društvene inovacije
Mreža za razvoj i kreativnost – MRAK
Udruga gradova u RH
Udruga Kadenca
Udruga Kinetika
Udruga Omnibus
Udruga Slavonski hrast drvni klaster
Udruga za interdisciplinarna i interkulturalna istraživanja
Udruga za promicanje vizualne kulture OPA
Udruga za zaštitu, prikupljanje i raspodjelu naknada fonogramskih prava – ZAPRAF
Udruženje hrvatskih arhitekata- UHA
ULUPUH-Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti
Zagrebački plesni ansambl
Životni potencijal
ORIS – Kuća arhitekture
Telecentar
Društvo hrvatskih filmskih redatelja
Udruga Djeca susreću umjetnost
Hrvatska udruga za interpretaciju baštine
Hrvatski sabor kulture
ANDIZET

Agora
Akademija likovnih umjetnosti
Arhitektonski fakultet – Studij dizajna
Ekonomski fakultet u Osijeku
Grafički fakultet u Zagrebu
Institut Ruđer Bošković Institut za razvoj i međunarodne odnose
Odjel za kulturologiju Sveučilišta J. J. Strossmayera u Osijeku
Sveučilište u Zagrebu
Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Umjetnička akademija Sveučilišta u Splitu
Visoka poslovna škola Zagreb s pravom javnosti
Institut za antropologiju
Akademija dramske umjetnosti
Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu Opatija, Sveučilište u Rijeci