PREDSJEDNICA

Ivana Nikolić Popović
Mreža za razvoj i kreativnost

DOPREDSJEDNIK

Aleksandar Battista Ilić
Akademija likovnih umjetnosti

2 PREDSTAVNIKA ZNANSTVENO-ISTRAŽIVAČKOG SEKTORA

Bojan Baletić
Arhitektonski fakultet

Mateo Perasović
Umjetnička akademija u Splitu

4 PREDSTAVNIKA PRIVATNOG SEKTORA ILI POSLOVNIH SEKTORA

Dubravčić Neven
Nukleus kreativna agencija

Ivan Maloča
Interfilm

Nola Igor
MP produkcija

Emilija Stručić
Tehnološki park Varaždin

3 PREDSTAVNIKA PROFESIONALNIH UDRUGA I STRUKOVNIH UDRUGA

Nenad Marčec
HDS ZAMP

Ivana Bakal
ULUPUH-Hrvatska udruga likovnih umjetnika primijenjene umjetnosti

Nenad Bartolčić
Knjižni blok

2 PREDSTAVNIKA PODRUČNE (REGIONALNE) SAMOUPRAVE

Ana Magdić
Grad Zagreb

Snježana Pintarić
MSU

Pridruženi članovi bez prava glasa

Goran Kauzlarić
Udruga Gradova

Srećko Radnić
JU RERA