ČLANOVI

Internet Kiosk d.o.o.,
Akademija likovnih umjetnosti u Zagrebu,
Umjetnička akademija u Splitu,
Hrvatska Udruga likovnih umjetnika – Split,
Hrvatsko društvo likovnih umjetnika – Zagreb,
Udruga Omnibus.